Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


FRI  

bildades 1984 och har sedan dess samlat kunskaper och bildat nätverk. Vi har arbetat ideellt som en stödförening för människor som förlorat vänner och anhöriga till vad vi kallar en destruktiv rörelse. Vi har också gett stöd till avhoppare från sådana rörelser. Från och med 2011 ombildade vi föreningen till en stiftelse.

Vi fortsätter vårt arbete med att informera, hjälpa och stödja, och vill Du hjälpa till kan Du stödja Terapifonden med ett ekonomiskt bidrag.

FRI vill enligt FN-deklarationen om mänskliga rättigheter bevaka individens rättigheter. Enligt vår uppfattning berövar vissa rörelser och personer andra människors mänskliga rättigheter, t ex

  • Yttrandefriheten
  • Tankefriheten
  • Religionsfriheten

Genom information och utbildning försöker FRI förebygga att människor hamnar i destruktiva och manipulativa sammanhang.

Hur undviker man att hamna i en manipulativ grupp?

SE UPP MED
Överdriven vänlighet
Erbjudanden och inbjudningar
Kursreklam
och andra värvningsknep

Läs mer

Hur kan man handla om en anhörigs eller väns liv styrs av en sådan grupp eller person?

RÅD
till den som har en närstående i en manipulativ rörelse, grupp eller sekt

Läs här

 

DET HANDLAR INTE OM RELIGION UTAN OM MANIPULATION

Tillbaka

Senaste uppdatering 2015-11-19

Du är besökare nr 431230  sedan årsskiftet 2011/12

 

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer