Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


VAD ÄR FRI?  


FRI startade 1984 som en stödförening för människor som förlorat vänner eller anhöriga till vad vi kallar en destruktiv rörelse. Vi har också gett stöd till avhoppare från sådana rörelser.

Den 4 september 2010 tog föreningen FRI på ett extra årsmöte beslutet att ombilda föreningen till en stiftelse. Skälen är flera: Ekonomin räcker inte till att hålla ett kansli öppet i tillräcklig omfattning. De som har behövt stöd och hjälp under de senaste åren har därför ofta fått nöja sig med att söka efter råd på olika, mer eller mindre seriösa organisationers hemsidor på nätet. Med begränsad ekonomi för att driva projekt har det också varit svårt att engagera styrelsemedlemmar att arbeta ideellt.

En stiftelse, som inte har några medlemmar, kräver mindre administration och kan drivas utan ett kansli. Styrelsearbetet minimeras och kräver ett fåtal ledamöter.

Stiftelsen FRI kommer dock fortsätta ge stöd och råd till avhoppare och anhöriga per telefon och via e-post och vid behov bistå avhoppare under rehabilitering ekonomiskt eller på annat sätt. Likaså kommer FRI att erbjuda information t ex i skolor samt försöka påverka politiker i Sverige och via den europeiska paraplyorganisationen FECRIS. Däremot kommer stiftelsen inte att arrangera några möten (i arkivet kan du se ämnen och föredragshållare vid mötena) och ej heller ge ut FRI-Brevet.

Vi fortsätter att som tidigare ge råd och sprida information på den här webbplatsen och hoppas att så många som möjligt hittar oss, när de söker hjälp eller information.


HJÄLP OSS ATT HJÄLPA!

VILL DU BLI ETT STÖD?


Bäst gör Du det dels genom att sprida kunskapen om oss, dels genom att skänka pengar till Terapifonden. Fondens syfte är att bidra ekonomiskt till att finansiera den terapi som avhoppare oftast är i behov av efter att de lämnat en sekt eller annat förtryckande sammanhang.

Vi tar gärna emot Ditt bidrag till fonden - regelbundet (i stället för medlemsavgift) - eller ett engångsbelopp på

FRI:s plusgirokonto: 485 20 55-5

Låt t ex din aktieutdelning bli ett välkommet tillskott i kampen mot manipulativa rörelser!

Har Du en vän eller anhörig som hamnat i eller är på väg in i en destruktiv rörelse? Eller har Du egen erfarenhet av någon manipulativ rörelse eller person och vill prata med någon som har liknande erfarenheter? Då kan Du få råd och information om Du kontaktar FRI.

Adress, mailadress telefonnummer och jourtider finns här.

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer