Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


BENÄMNINGEN SEKT   

Använd en ordbok - eller ännu hellre: gå in på www.cultfaq-sect-definition för en noggrannare definition.

För FRI är betydelsen av ordet sekt oväsentlig. Det centrala för oss är om en rörelse eller person är destruktiv, t ex manipulerar med och utnyttjar människor. Destruktiva miljöer kan finnas överallt - i skolan, på jobbet, i kyrkan, i klubben, i familjen. Varhelst någon försöker ta kontroll över en annan människa föreligger en destruktiv miljö. Ett hem där kvinnomisshandel förekommer är ett exempel på en destruktiv miljö. FRI menar att var och en har rätt att tro på vad som helst, men ingen har rätt att manipulera och ta kontroll över andra människor. Detta är kränkande för en människa.

I Sverige finns 300-400 rörelser, som de flesta brukar kalla sekter. Ett 30-tal av dessa har vi funnit vara destruktiva enligt våra kriterier. Ytterligare ett 10-tal misstänker vi är destruktiva, men de övriga vet vi inget eller mycket litet om. Antalet anhängare till olika destruktiva rörelser är oftast hemligt för såväl medlemmar som allmänhet. Ledningen bestämmer vilket antal som skall offentliggöras och till vem. Ordet sekt har på senare år fått en negativ klang. FRI lägger ingen negativ värdering i ordet sekt.

Det har blivit trendigt att kalla en del rörelser för nyandliga eller nyreligiösa. Dessa beteckningar är enbart förskönande omskrivningar av ordet sekt. Främst är det New Age-rörelsen och de som vill legitimera destruktiva rörelser, som använder uttrycken. Vissa sociologer anser också att benämningarna kult och sekt fått så dålig klang, vilket man anklagar "antikultrörelser", avhoppare, anhöriga och vänner till sektmedlemmar, regeringar och massmedia för - men sällan, om någonsin, rörelserna själva eller sektmedlemmarna, att man tvingats konstruera beteckningarna nyandlig och nyreligiös.

En hel del av de avhoppare FRI haft kontakt med har kommit från rörelser, som inte åberopar religion i sin verksamhet utan är t ex PSYKOLOGISKA, såsom U-Man (scientologiföretag), Landmark Education/Forum, Insight eller isa som bl a har kurser i personlighetsutveckling, eller POLITISKA som exempelvis Tvind-organisationen som driver UFF/HUMANA. Även TM påstår själva att de inte utövar religion.

FRI angriper alltså inte RELIGION utan MANIPULATION. Däremot konstaterar vi att flera av de rörelser vi kallar destruktiva sekter har en religion som bas för sin verksamhet, t ex Trosrörelsen, Scientologirörelsen, Kristi Församling, Jehovas Vittnen, Familjefederationen för Världsfred och Enighet (fd Enighetskyrkan), Hare Krishna, Linbusamfundet m fl.

Läs mer i boken "Manipulering pågår", skriven av 16 fd sektmedlemmar.

DET HANDLAR INTE OM RELIGION UTAN OM MANIPULATION

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer