Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


REHABILITERING  

Än så länge (2012) finns ingen permanent rehabiliteringsanläggning i Sverige. Ett antal svenska avhoppare har därför rest till Wellspring Retreat and Resource Center i USA, där de fått behandling. Få avhoppare har dock råd med 2-3 veckors uppehälle i USA plus resa och kostnaden för rehabiliteringen.

FRI anordnade därför 1992 ett rehabiliteringsläger i Dalarna och ett tillsammans med SESAM* på Mälaröarna 1994 för tillsammans ca 25 personer. Dr Paul Martin från Wellspring kom då hit med sin stab under 2-3 veckor. I maj 1996 uppdrog Riksdagen åt Regeringen att utreda behovet av hjälp och behandling för dem som fått psykiska problem på grund av att de utsatts för manipulation och kränkning av den fria viljan. Vi hoppades det skulle innebära att samhället på sikt tog över ansvaret för vård och rehabilitering. Utredningen blev klar i slutet av september 1998, men fortfarande har ingenting hänt. Se Regeringens brist på engagemang.
*Avhopparförening som upphörde 2011

Under 2009 påbörjade Håkan Järvå, leg psykolog med stora kunskaper om manipulativa rörelser, planering av en behandlingsverksamhet i Sverige för avhoppare från totalitära rörelser. Behandlingsverksamheten skulle förläggas till RehabCenter Mösseberg i Falköping, som ägs av Bräcke Diakoni. Verksamheten var tänkt som ett treveckorsprogram med boende på Mössebergs kurort, löpande kontakter och samtal med läkare, kurator och psykolog.

Wellspring Retreat and Resource Center i USA tjänade som förebild och när Håkan deltog i ICSA:s konferens 2 - 3 oktober 2009 i Denver med temat "Psychological Manipulation, Cultic Groups and Harm" var även ett besök hos Paul Martin på Wellspring inplanerat. Innan Håkan hann besöka Wellspring nådde oss följande sorgliga meddelande från ICSA, International Cultic Studies Association i USA:

”Wellsprings mångåriga chef och eldsjäl Paul Martin avled den 14 augusti 2009 efter en tids sjukdom. Han var en ledande profil inom sektforskningen och utbildade också andra professionella. Hans insatser var omätliga och han bidrog till över 1000 f d sektmedlemmars rehabilitering och var ett stöd för drabbade familjer. Han blev också känd som författare till boken Cult Proofing Your Kids, skrev många artiklar och höll föredrag runtom i världen”.

Även i Sverige höll han föredrag ett par gånger, i Uppsala och Stockholm, inbjuden av Svenska Kyrkan.

Pauls bortgång 2009 är en stor förlust för oss alla, men i synnerhet för Wellspring, som säkert får svårt att driva centret på egen hand. En förfrågan kom snabbt därifrån om möjligheterna att skicka sina patienter till Mösseberg. Men i slutet av 2010 fick vi glädjande nog en ny skrift därifrån, ”Wellspring Bulletin”, som meddelade att kvarvarande medarbetare, bl a Larry Pile och Ron Burks, tillsammans med en hel del nya, beslutat fortsätta driva rehabiliteringscentret.

Tyvärr blev det - efter lång väntan i kö - avslag på ansökan hos Arvsfonden. Skälet som angavs var att det var för likt vård. Arvsfonden sponsrar gärna diverse flummiga projekt där man spelar teater och gör lite alternativa grejer, men det här är ”för mycket vård och ska skötas av vårdapparaten”! Vilket inte görs (men det kan ju inte Arvsfonden ta ansvar för tyvärr). Frågan är vem som tar ansvaret för att ”vårdapparaten” sköter denna vård?

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer