Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


SEKTSJÄLVMORD - KAN DET HÄNDA HÄR?  


1978 blev vi för första gången uppmärksammade på vad som kan hända då människor manipuleras och styrs av en maktgalen person (912 människor begår självmord eller mördas på order av sektledaren Jim Jones). Senare har vi upplevt en lång rad tragedier.

Den för allmänheten mest kända tragedin är förmodligen den japanska sektens, Aum Shinrikyo, försök att ta livet av Tokyos befolkning. Tilltaget upprörde oss mycket, men verkade för många alltför extremt och avlägset för att beröra oss personligen. Däremot tvingades t ex det franska folket inse, att de sektmedlemmar som där 1995 frivilligt begått ett massjälvmord eller t o m deltagit i mord, var helt vanliga, respekterade samhällsmedborgare.

1993 inträffade tragedin i Waco, USA, och 1994 hittades 53 personer tillhörande sekten Soltempelorden döda i Schweiz och Kanada, i Frankrike ytterligare 16 personer 1995. Denna sekt kostade sammanlagt 74 människor livet. I mars 1997 var det dags igen. 5 nya självmordsoffer påträffades i Kanada.

I mars 1997 uppdagades ännu ett massjälvmord. Ledaren för Heaven´s Gate, en amerikansk UFO-sekt, fick 39 sektmedlemmar att dricka en dödlig blandning av sömnmedel och alkohol. Eller två av dem kanske mördades, eftersom de hade dött av kvävning. Egentligen kan ju alltsammans betraktas som mord, eftersom frivilligheten är tveksam då mind control används.

Alla fd medlemmar som vi frågat om de under sin tid i respektive rörelse skulle kunnat gå i döden för eller tillsammans med sin ledare, har utan tvekan svarat ja! Detta tar vi på djupaste allvar. Händelserna i KNUTBY ger en tankeställare.

En manipulativ ledare och isolering är nyckelfaktorer i SEKTSJÄLVMORD. Ledare lyckas med detta genom att använda mind control och deklarera att världen utanför utgör ett hot.

Polisen är emellertid förhoppningsvis nu mer observant på riskerna. Det ledde t ex till att den spanska polisen med knapp marginal lyckades hejda ett nytt massjälvmord, då 30 personer med anknytning till Soltempelorden var på väg att ta livet av sig på Teneriffa den 8 januari 1998.

De flesta destruktiva rörelser är uppbyggda precis som Soltempelorden:

- en yttre grupp av supporters, som lyssnat till exempelvis ett officiellt föredrag eller någon "beskyddare", ofta en kändis, som tycker gruppens aktiviteter är positiva eller oförargliga;

- en mellangrupp, som "prövat på" något som gruppen förespråkar med positivt resultat, men inte är tillräckligt intresserad eller sårbar för att engagera sig;

- en inre cirkel, som består av personer, som blint följer ledaren och ser sig själva som en elit eller övermänniskor.

*************


Peter Åkerbäck
, som är aktiv i FINYAR, delar inte FRI:s syn på manipulativa rörelser. Han har en annan tolkning.

Lars Elgstam har läst och recenserar här Åkerbäcks doktorsavhandling i religionshistoria 2008.


DE OBESTÄNDIGA RELIGIONERNA
Om kollektiva självmord och frälsning i Peoples Temple, Ordre du Temple Solaire och Heaven´s Gate


Avhandlingens syfte

Peter Åkerbäck granskar i sin doktorsavhandling tre sekter där det förekommit massjälvmord. Han utgår från antagandet att det som gått snett i dessa grupper beror på brister i deras tro. (Det låter bekant, eller hur?) Avhandlingens faktadel består av en beskrivning av de tre grupperna, och analysdelen består av en diskussion kring frågan om vilka trossatser han anser har bidragit till massjälvmorden.

Antaganden
Analysen inriktas alltså redan från början på trossatser och föreställningar. Andra aspekter – som maktstrukturer, gruppdynamik och psykologiska processer ignoreras helt. Åkerbäck avfärdar begrepp som sekter och mind control. Dessa grupper är nya religiösa rörelser, punkt slut. Massjälvmorden gör dem dock atypiska, dvs på något sätt annorlunda än övriga nya religiösa rörelser – lite oklart bara hur.

Åkerbäcks antaganden förenklar frågeställningen, – det blir färre faktorer att ta hänsyn till. Men frågan är om inte överförenklingarna i själva verket förhindrar en djupare förståelse av problemet. Åkerbäck får rejäla problem redan från allra första början: grupperna förkunnade ju nya trossatser hela tiden! Problemet belyses med en ögonvittnesskildring om hur Jim Jones värvade nya medlemmar:

”He brought folks in by appealing to a wide array of experiences. Each service seemed like a different show, with JJ (Jim Jones) preaching to one or several theologies ranging from fundamentalist Christianity to atheism”.

Tanken att trossatser som hela tiden ändras skulle kunna duga som enda förklaring till massjälvmord är naturligtvis svårsmält, det inser Åkerbäck, och försöker besvärja det logiska problemet genom att sätta namn på det, dvs klassificera grupperna. För ändamålet lanserar han begrepp som ”obeständiga religioner” och ”dynamiska religioner”.

”Inkännande Metod”
Åkerbäck presenterar en vetenskaplig metod han kallar ”inkännande metod”, som innebär att han försöker förstå varje grupp utifrån vad de sagt och skrivit om sig själva. Grupperna beskrivs som esoteriska, dvs organisationer där ledarskapet hemlighåller delar av läran för medlemmar av lägre rang. Åkerbäck utgår från antagandet att det alltid funnits en lära som medlemmarna i olika undergrupper fått veta olika mycket om, och missar därigenom det faktum att olika undergrupper kan ha omfattat helt olika, och ibland direkt motstridiga trossatser. Peoples Temple och OTS hade till exempel ett ansikte utåt och ett helt annat ansikte inåt. Den ”inkännande metoden” torde knappast vara det mest begåvade valet av metod för att förstå sådana grupper.

Avhandlingens faktadel
består av redogörelser för tre grupper.

Peoples Temple grundades av den karismatiske pastor Jim Jones. Han predikade ”Apostolisk socialism” som motpol till det onda kapitalistiska USA. Med tiden kom gruppen att isolera sig allt mer, och hamnade till slut i Guyana där de började röja djungel för att bygga ”God Almighty Socialism” – paradiset på jorden. Livet i djungeln blev dock oerhört hårt för de amerikanska storstadsborna. Pastor Jones började så småningom predika ”Revolutionary Suicide”, och gruppen fick öva en självmordsritual de kallade ”The White Night”. I november 1978 genomfördes ritualen på riktigt, och 913 människor dog. Av dem var mer än 270 barn.

OTS – Ordre du Temple Solaire grundades av Joseph Di Mambro. Luc Jouret var frontfigur utåt. Medlemmarna var spridda i Frankrike, Schweiz och Kanada och betraktade sig som förvaltare av en uråldrig tempelriddartradition. De skulle hjälpa utomjordiska andliga mästare att få en omoralisk och dekadent värld tillbaks på rätt köl igen. Dessvärre var omvärlden helt ointresserad av deras frälsningslära, och gruppen började diskutera att fly jorden för att inte själva dras med i dess fall. Flykten/förvandlingen, kallades Transit. I början diskuterades hämtning med rymdskepp, och det var först mot slutet som flertalet av medlemmarna fick klart för sig att Transit innebar självmord. Femtiotre personer dog.

Heavens Gate grundades av Marchall Applewhite och Bonnie Nettles. De såg jorden som ett fängelse, och det var deras uppgift att leda människorna till perfektion på nästa högre evolutionära nivå, bortom mänskliga svagheter och begär. Jorden var dömd, och det gällde för
gruppen att hinna till den högre nivån innan undergången kom. År 1995 dök kometen Hale-Bopp upp på himlen, och det sågs som ett tecken på att gruppen snart skulle hämtas av utomjordingar. De skaffade teleskop och började spana efter rymdskepp. Dessvärre dök inget UFO upp, och begreppet ”Avfärd” fick så småningom en helt ny betydelse: självmord. Trettionio döda.

Avhandlingens analysdel
Diskuterar andra forskares olika teorier kring dödligt våld i sekter:

Halls modell tar upp
Apokalyptiska föreställningar – Tron att domedagen är nära. De rättrogna hamnar i paradiset, medan övriga syndare råkar illa ut.
Konfliktbenägenhet – gruppen befinner sig i opposition gentemot en omvärld som domineras av en ond fiende.
Isolering – gruppen drar sig undan från världen.
Karismatisk ledare – med ett fast grepp om sina lärjungar.

Wessinger diskuterar sköra grupper, dvs apokalyptiska grupper som tagit till våld när de upplevt att en ond omvärld hotar omintetgöra gruppens ansträngningar att nå sitt yttersta mål (ultimate concern).

Wallis noterar att grupperna varit på väg att misslyckas med att nå sina mål, och att de karismatiska ledarna varit på väg att förlora sin trovärdighet och auktoritet.

Åkerbäck utvecklar slutligen sin egen minst sagt överraskande tes: Han hävdar att sektmedlemmarna tog sina liv för att de såg massjälvmord som en väg till ”kollektiv frälsning”.

Kommentarer
Personligen vet jag lika lite som Peter Åkerbäck varför sektledarna i Peoples Temple, OTS och Heavens Gate valde att ta sina lärjungar med sig i döden, men en sak är dock uppenbar: alla dessa människor dog inte för att de trodde att självmord skulle leda till ”kollektiv frälsning”. Åkerbäcks tes falsifieras fullständigt av händelserna redan i den första gruppen han beskriver: Peoples Temple. I sina predikningar framhöll visserligen Jim Jones att döden inte var slutgiltig, men mycket mer än så sade han faktiskt inte. Inget tyder på att medlemmarna i Peoples Temple delat några mer detaljerade föreställningar om vad som väntade dem efter döden.*)

Avslutningsvis
Det var intressant – men kusligt – att läsa om de tre grupperna, jag har inte läst särskilt mycket om dem tidigare. Presentationen av olika förklaringsmodeller var också givande. I det sammanhanget kom dock Åkerbäcks egen teori som ett präktigt västgötaklimax. Han tar sig an ett allvarligt ämne. Men hans förenklingar verkar nästan ägnade att trivialisera problemet i stället för att försöka förklara det.

*) Tips: Den som vill få en bild av vad som
verkligen hände i Jonestown den ödesdigra
”vita natten”, kan söka på nätet. Gruppen spelade in hela ceremonin när Jim Jones övertygade/ tvingade sina lärjungar att dricka cyanid. FBI beslagtog ljudbandet. Det kan laddas ner från:

www.archive.org/details/ptc1978-11-18.flac16

DET HANDLAR INTE OM RELIGION UTAN OM MANIPULATION


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer