Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


VAD VILL FRI?  

FRI vill avslöja vissa rörelsers rekryteringsmetoder - som leder till förtryck, personlighetsförändring och ibland till ekonomisk ruin - liksom missbruket av religiösa, psykologiska och vetenskapliga begrepp. FRIHET är också ett begrepp som missbrukas - de propagerar för individens rätt att själv välja sin tro, men glömmer att tillägga att den ”frihet” som avses är ett påtvingat val av rörelsens livsåskådning och att all frihet (utom friheten att välja ledningens direktiv) upphör så snart man är engagerad i rörelsen.

FRI vill enligt FN-deklarationen om mänskliga rättigheter bevaka individens rättigheter. Enligt vår uppfattning berövar vissa rörelser och personer människor deras mänskliga rättigheter, t ex:

Yttrandefriheten - Kritik är inte tillåten.

Tankefriheten - Människor manipuleras så att deras personlighet ändras och de följer ledarnas instruktioner om vad som är tillåtet att tänka. Vissa rörelser använder också tankestoppande tekniker.

Religionsfriheten - De rörelser som gör anspråk på att vara en religion lär anhängarna att endast de har sanningen. Medlemmarna hotas med att de lämnar Gud om de lämnar rörelsen. Rädslan för Guds straff kan därför hindra medlemmen att övergå till annan religiös grupp eller religion.

Den Fria Viljan byts till BEROENDE - På kort tid blir man socialt, känslomässigt och ekonomiskt beroende av rörelsen. I de flesta rörelser tillämpar man även tekniker som kan leda till upplevelser liknande dem som droger kan ge. Därför kan det bli lika svårt att lämna rörelsen som att sluta med droger.

Genom information och utbildning försöker vi förebygga att människor hamnar i manipulativa och destruktiva sammanhang. Att upplysa och avslöja tror vi är de bästa verktygen för att komma till rätta med dessa missbruk. Exempelvis genom att peka på att ett av ledarnas viktigaste budskap är att en hög omsättning måste vidmakthållas och att priserna måste höjas.

Ett gemensamt mönster
Genom att vi under många år haft tillgång till mycket av manipulativa rörelsers eget material och så många vittnen på deras inriktning, människosyn och indoktrineringsteknik har det gemensamma mönstret blivit mycket tydligt. Några gemensamma tecken som vi kunde se redan för 25 år sedan blir gång på gång bekräftade:

- alla manipulativa rörelser har tre olika skepnader:
en utsida som visas upp i PR-syfte och för    presumtiva medlemmar
en insida präglad av lögner och framgångsberättelser,    som visas för de egna hängivna medlemmarna
en dold insida som endast är känd för ett fåtal initierade
- alla påstår sig ha ”den rätta lösningen”, ”den enda sanningen” eller ”den äkta vetenskapen”
- trots olika rekryteringsmetoder har de samma mål och tillämpar, i ett senare skede, samma metoder för att nå målet: att medlemmarna blir villiga redskap för rörelsens tvivelaktiga syften
- alla utnyttjar de den sociala tryggheten men lämnar sällan några bidrag till den!

Läs mera i häftet Mind Control

DET HANDLAR INTE OM RELIGION UTAN OM MANIPULATION

 

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer