Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


HUR VET FRI?  

1. FRI startades och har drivits av personer med egen erfarenhet av hur manipulativa och destruktiva rörelser kränker och bryter ner människor psykiskt.

2. Över 600 avhoppare från olika rörelser har dessutom berättat för oss vad de varit med om. De är vår viktigaste resurs.

3. När man är med i en "sekt" uppmanas man att köpa massor med skrifter, band etc och får högar med instruktioner och "visdomsord" från ledaren. Mycket sådant material har FRI fått ta över från avhopparna.

4. Fenomenet "cults" uppträdde tidigt i USA. Lycksökare och självutnämnda guruer slog sig ned i landet. Snart började resultatet av guruernas hämningslösa manipulation bli synlig på psykkliniker och hos seriösa terapeuter. Psykiatrin drog till sig forskare som kände att de borde studera och reda ut denna nya farsot.

De mest framstående forskarna var Dr Margaret Singer och Dr Robert J Lifton. Singer konstaterade redan under 1960- och -70 talen att personlighetsförändringar blev följden av manipulationen. Hon intervjuade över 3000 sektmedlemmar och assisterade vid 200 rättegångar. Bl a vittnade hon i fallet med bankråneförsöket 1976, då den rika arvtagerskan Patricia Hearst deltog. Patricia hade kidnappats av sekten som kallade sig "The Symbionese Liberation Army", som lyckats få henne att gå med på detta väpnade bankrån. Singer har i sin berömda bok "Cults in our Midst" analyserat sambandet mellan "cults and terrorism". Dr Singer var tongivande i American Family Foundation (numera ICSA, International Cultic Studies Association). ICSA har gett oss mycket kunskap.

Andra framstående personer som varit av stor betydelse för FRI är Steven Hassan och Robert B Cialdini - se Litteratur. I Sverige var Lester Wikström pionjär inom området med sina böcker Nyandligt (1977) och Nya religioner mitt ibland oss (1982). Sedan dess har forskare och avhoppare från olika manipulativa sekter över hela världen skrivit böcker, avhandlingar och uppsatser, som visar utbredningen av manipulativa rörelser.

Liknande organisationer som FRI har etablerat sig runt om i världen sedan 1980-talet, med vilka FRI samarbetat och utbytt erfarenheter. Sedan 1994 är en av de viktigaste källorna till kunskap FECRIS, en internationell sammanslutning av organisationer som arbetar mot manipulativa rörelser, där FRI är medlem. 26 länder är numera representerade i FECRIS, som nu har fått status som rådgivare till Europarådet. Se även <http://www.fecris.org>.


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer