Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


BAKGRUND  

Föreningen FRI startade sin verksamhet 1984. Den bildades av en handfull anhöriga till människor som fastnat i scientologirörelsen. Efter ca 1 år anslöt sig anhöriga till medlemmar i andra destruktiva rörelser - Hare Krishna, Unification Church (nuvarande Familjefederationen/Moon-sekten) m fl. Efter några års arbete upptäckte vi att föreningar med samma inriktning hade bildats över hela världen och vi fick snart kontakt med de flesta av dem.


AKTIVITETER

Våra viktigaste uppgifter:
- att ge stöd och information till anhöriga och vänner som drabbats av problem på grund av att någon närstående involverats i ett destruktivt sammanhang. En första kontakt tas oftast på vår jourtelefon. Under årens lopp har vi gett råd och stöd vid tusentals telefonsamtal och besök på kansliet i Stockholm. Många personer runtom i Sverige fungerar också som stödpersoner och informatörer. Vår hemsida har nu ca 2500 besök per månad.

- att dela med oss av den kunskap vi ackumulerar om destruktiv manipulation och föra kunskapen vidare. Vi har haft kurser, temadagar och samarrangemang med stift och församlingar och har konsulterats av socialkontor, psykkliniker, advokater, poliser och ungdomsorganisationer. På kansliet i Stockholm har vi även tagit emot skolelever som velat skriva eller hålla föredrag om manipulativa rörelser.

I avvaktan på en permanent lösning på rehabiliteringsbehovet för människor som utsatts för manipulering och kränkande handlingar anordnade FRI under 90-talet två rehabiliteringsläger.

 

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer