Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


ANTROPOSOFIN  

Antroposofin i Steiners tappning har många fascistiska, vidskepliga och sekteristiska drag. Eftersom antroposofernas förhållande till sin grundare - i likhet med andra manipulativa gruppers - är underdånig respekt, är hela rörelsen präglad av Rudolf Steiners idéer. Steiner, som ägnade 10 år av sitt liv åt teosofin innan han grundade Antroposofiska Sällskapet, var i sin tur präglad av Blavatskis idéer, som ibland fått stå modell för tankar hos nutidens sekteristiska grupper.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har granskat Steiners idéer under många år, och i sin tidskrift "Folkvett" har de publicerat en del av sin kritik. På föreningens webbsidor kan du t ex läsa artikeln "Antroposofi och ekofascism" av Peter Staudenmeier.

Vetenskap och Folkbildning har uppmärksammat att Stockholms universitet beslutat stoppa lärarutbildningen i Waldorfpedagogik. Kursplanerna för alla Waldorfkurser har granskats och visat sig inte vila på vetenskaplig grund. Vi välkomnar beslutet och hoppas flera universitet följer efter.

Protokollet från naturvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde den 4 juni 2008 kan laddas ner här.

Läs även

 

INGA SOCKERPILLER

13 medlemmar i föreningen Vetenskap och Folkbildning, de flesta forskare, kräver på DN Debatt den 7 september 2010 att Staten, Landstingen och kommunerna upphör att ge stöd med skattebetalarnas pengar till pseudovetenskapliga behandlingar.

På Vidarkliniken i Järna används t ex s k antroposofisk medicin, som grundar sig på andliga visioner av antroposofins grundare Rudolf Steiner, bl a homeopatiska medel. Där används även Iscador, ett mistelextrakt mot cancer, som i högkvalitativa studier visat sig sakna effekt.

Sedan 2002 har antroposoferna fått statliga bidrag på skattebetalarnas bekostnad och de har fått dispens för sina alternativa mediciner. Debattörerna ger exempel på hur en kvinna med cancer, som kunde ha botats med specialistvård, valde behandling med Iscador på Vidarkliniken, där hon efter något år med ohyggliga smärtor dog med kroppen full med cancer.

Även inom missbruksvården används olika s k alternativa metoder i en del kommuner och det verkar som om de politiska partierna nu försöker överträffa varandra i att åstadkomma lättnader för alternativa behandlingar och kvacksalveri i stället för att rensa i den alternativa urskogen. Man frågar sig varför politikerna inte bryr sig om sina väljares hälsa i sådan grad att de tar reda på fakta?

Undertecknarna uppmanar nästa regering, oavsett vilka som bildar den, att ta sitt ansvar i hälsofrågor och inte slösa skattebetalarnas pengar på verkningslösa behandlingar, som också kan vara farliga.

Läs hela artikeln


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer