Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser



      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA



    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar



      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


AUM / ALEPH  

Rättegångar
Den första dödsdomen mot en Aum Shinrikyo-medlem avkunnades 1999, då en person dömdes för sin delaktighet i saringasattacken i Tokyos tunnelbana. En annan medlem dömdes samma år till döden för morden 1989 på fem personer, bland dem den "antisekt"-jurist som hade kritiserat Aum-sekten, hans hustru och baby. Under 2002 dömdes en hög ledare till döden för inblandning i flera mord, bl a gasattacken. Han blev den åttonde medlemmen som dömdes till döden.

Shoko Asahara ställdes inför rätta för massmord. 2004 fick han äntligen sin dom för att "vara hjärnan bakom en komplott avsedd att skaffa sig kontroll över Japan i den religiösa frälsningens namn". Då hade rättegången pågått mer än sju år. Domaren avvisade den blinde guruns försvar som åberopade att han hade förlorat kontrollen över sina anhängare. Han befanns skyldig till alla 13 åtalspunkterna, inklusive 27 människors död. Totalt hade då elva av Asaharas anhängare blivit dömda till döden, men domarna är ännu inte verkställda (september 2004). Asaharas hustru släpptes ur fängelset efter 6 års internering. Hon ville skilja sig och lämna sekten.

Om Asahara överklagar sin dom kommer det att ta många år innan hans dödsdom verkställs. Den ledande experten på rörelsen varnade för att de då (2004) uppskattningsvis 1200 anhängarna fortfarande fullständigt kontrolleras av Asaharas lära. När den stod på sin höjdpunkt hade rörelsen 40.000 anhängare i minst sex länder och hade byggt upp en arsenal av både biologiska och konventionella vapen.

Asahara överklagade 2005 sin dom. Fallet beräknades därefter hålla på ytterligare i tio år. Kanske kommer domen aldrig att verkställas. Asahara har tigit ända sedan 1996 och vidhåller denna strategi.

Ny ledare för Aum, som numera vill kallas Aleph, är Fumihiro Joyu. Av japanska kvinnor anses han som hjärtekrossare. Han uttalar sig så här om sin företrädare och sektens förflutna: "Asahara var ett slags geni ifråga om meditation. Vi har ärvt dessa överlägsna övningar som härstammar från yoga och buddhism. Men vi ogillar helt klart 'olyckorna' i tunnelbanan." Sekten hade 2005 ca 1.600 hängivna medlemmar. De säljer mycket dyrbara hjälmar försedda med elektroder som förmodas kunna ta emot guruns hjärnvågor. Lärjungar kan förmås att plumsa ner i brännande hett vatten för att rena sig från "negativa energier".


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer