Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


DUGA  

DUGA startades 1983 i Göteborg av en fd scientolog, som öppnade eget. Rörelsen har stora likheter med scientologin och representanter för DUGA har hävdat att de kopierade materialet innan de lämnade scientologirörelsen, ibland att de köpt underlaget för sin verksamhet från scientologerna. "Det torde dock stå klart för alla som har lite kunskap om scientologikyrkan att denna organisation aldrig skulle släppa ifrån sig något material till en konkurrentorganisation", säger en person som är väl insatt i scientologin och dess avknoppningar, och fortsätter: "Om man studerar allt tillgängligt material så framträder en grupp med utvalda som ska rädda denna planet med sina metoder och sina kurser. Det framskymtar att alla som motarbetar denna utvalda elit är ondskans hantlangare som inte förstår mänsklighetens bästa.

Att betrakta medlemmarna i DUGA som viljelösa offer eller sökare som kan luras in i vad som helst är dock fjärran från verkligheten. Bland medlemmarna finns läkare, en VD för ett välkänt utbildningsföretag i Göteborg, säljare (bland annat från samma utbildningsföretag), välutbildade ekonomer och datamänniskor från stora väletablerade dataföretag m fl."

Man har tyvärr lyckats värva flera läkarstudenter till sig. Några av dem är nu verksamma i Mellansverige. En insändare i ett nummer av Göteborgs Medicinska Förenings kårtidning har därför varnat för sekten med dessa ord: "Vem vill vara patient hos en läkare där naturlig empati mediterats bort? Är en person som föraktar svaghet och anser sig stå över sin patient en lämplig läkare? Kan man utöva läkaryrket utifrån sådana förutsättningar att medicinering inte ska förekomma?"

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer