Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


IEF  
(THE IMPERSONAL ENLIGHTENMENT FELLOWSHIP)

Alternativa namn som används eller använts:
FACE (Friends of Andrew Cohen Everywhere), Center for the Teachings of Andrew Cohen, MOKSHA Foundation.
Just nu (2011) heter rörelsen EnlightenNext.

Moksha Press ger ut tidskriften "What is Enlightenment" och en mängd böcker.

Värvning:
Föredrag om Upplysning ("Enlightenment") av Andrew Cohen som annonseras intensivt i media och med affischering. TV-filmer och artiklar av journalister - tillika medlemmar, eller av journalister, uppenbart okunniga om New Age-rörelser. Driver mötescenters som ordnar meditationer och visningar av videoföredrag av Cohen. Har ett antal kändisar, ofta från musik och film som galjonsfigurer.

Lockar med:
Frihet och ett andligt liv, i mycket vid mening: Frihet från materialism, från traditioner, från bindningar. Istället ett enkelt liv, till och med i celibat, meditationer enskilt och i grupp, diskussioner om Cohens teser med likasinnade.

Grundare/ledare:
Andrew Cohen, amerikan, ärvde 1985 en större summa pengar efter sin farmor. Pengarna användes till resor i Indien. Han fick där sin guru-utbildning framför allt av H W L Poonja, en tämligen okänd indisk tänkare. Cohen startade sitt center omkring 1986. Hans första föreläsning i Stockholm hölls 1996. IEF-center finns bland annat i Köpenhamn, London, Amsterdam. Ett Stockholmscenter har funnits men lagts ned. Några svenska anhängare har anslutit sig till Köpenhamn eller till USA-högkvarteret.

Karaktäristiska beteenden:
Meditation varje morgon och kväll, därtill meditationsaftnar och extra meditationer på helgen. "Seriösa studenter" och högre mediterar cirka 20 timmar per vecka. Man deltar i obligatoriska veckolånga "retreater" i högkvarteret i Foxhollows, Massachusetts, USA, i Indien och i Frankrike. Anhängare reser också runt med Cohen från land till land, sitter med vid föreläsningarna och ställer "rätt" frågor. Alla är vegetarianer.

Anhängare graderas i Medlemmar, Seriösa studenter, Formella studenter och Engagerade studenter. Alla betalar, med pengar och i arbetstid, till Cohen. Studenterna försöker klä sig, äta, prata som och till och med motionera som Cohen.

Gemensamt med andra totalitära rörelser:

  • Manipulation - Med hjälp av meditation före varje föreläsning eller studier sätts det kritiska tänkandet ur spel.
  • Kontroll - Kollektivt boende, bevakning, angiveri.
    Deltidsarbete rekommenderas – eftersom pengar behövs.
  • Styrning - Endast Cohen är Upplyst och avgör ev. framsteg hos studenten
  • Maktmissbruk - Cohen är miljonär och är gift. Står över sina egna principer.
    Har favoriter. Dyrkas som en levande Buddha av anhängarna.


Läs mera:

The Mother of God, av Luna Tarlo, Andrew Cohens mor, en gång lärjunge till sin son. Hon lyckades bryta sig loss från sonens rörelse, och skrev denna klassiker om maktmissbruk, manipulation och storhetsvansinne. Plover Press. Kan köpas på nätet via amazon.com.

Läs vad avhoppare skriver.

Bra information finns även här.

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer