Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


MOON-SEKTEN  

Följande olika namn på Moons världsomspännande rörelse har använts och används fortfarande av sekten:

Unification Church, Enighetskyrkan, Tongil, Family Federation for World Peace and Unification (FFWPU).

I Sverige kallar sig Moon-rörelsen numera Familjefederationen för Världsfred och Enighet


Bakgrund

Moon-rörelsen grundades 1954 i USA av en korean, Sun Myung Moon, som blev utesluten ur den presbyterianska kyrkan i Korea 1948 för att han startat sitt eget teologiska system, numera känt som "The Divine Principle". Målet som Moon och hans anhängare tänker uppnå är att ena hela världen under sin lära och upprätta Guds Rike på jorden. Moon anser att han och hans hustru är "de sanna föräldrarna" för mänskligheten och att Kristus misslyckades med sin mission på jorden.

Den religiösa skolningen inom Moon-rörelsen går i olika steg via ett antal seminarier. Först går anhängarna två-, sju- och 21-dagarskurserna i rask takt, sedan ger de sig ut på "fundraising" eller "witnessing". Dessa två sysslor håller de på med i sammanlagt sju år. Perioden kan avbrytas av en eller två kurser.

Efter denna period kan en medlem antingen fortsätta att sälja och/eller vittna eller börja jobba inom någon av rörelsens industrier eller underorgan. Lokala varianter finns av det beskrivna förloppet.

Det enda sakramentet är äktenskapet. Dop och nattvard förekommer inte. Kyrkan har teologiska skolor, där de utbildar egna präster. Klockan 5.00 varje söndags- och helgdagsmorgon samt den första i varje månad genomgår moonies den så kallade "pledge"-ceremonien (pledge = högtidligt löfte). De ber framför ett porträtt av Moon och hans hustru. Själva löftet tar en till två minuter och sedan ber de enskilt - fortfarande framför porträttet - i ca en halvtimme. Det är vanligt att medlemmarna gråter eller skriker när de känner att de får kontakt med Gud och andevärlden.

Rörelsen har sitt högkvarter i New York. På 90-talet uppskattades att Moon-rörelsen bedrev verksamhet genom 200 organisationer eller företag omfattande handel, industri, massmedia, politik, utbildning och "religion". Moon-rörelsen fanns i 120 länder och deras ekonomiska omsättning var kolossal. Av företagen var 20-25 multinationella och sålde bl a ginseng, choklad och juveler. Vapen- och fiskeriindustrin var omfattande. Tillgångarna i USA uppskattades till 7,5 miljarder dollar. Det finns ingen anledning tro att omfattningen av verksamheten har minskat sedan dess.

Antalet medlemmar är omöjligt att gissa. 1984 påstod rörelsen i Japan att antalet aktiva medlemmar i världen var runt tre miljoner, men några f d moonies gissade på mellan 75.000 och 300.000. Enligt rörelsens egna officiella rapporter har antalet medlemmar i USA tunnats ut sedan storhetstiden under 1970-talet. Men medan Washington Times i oktober 2009 rapporterar att rörelsen har 110.000 ”anhängare” rapporterar Moon-sekten samtidigt medlemssiffror i miljoner i sin officiella statistik.

CARP är en underorganisation i rörelsen, som värvar medlemmar på universitetsområden.

Amerikanska kongressen har tidigare konstaterat att det förekommit ekonomiska oegentligheter inom rörelsen. Moon-rörelsen har också fällts i brittisk domstol för hjärntvätt av sina medlemmar.

Åter till startsidan                                             Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer