Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


FFHF  
(Föreningen För Höviskhetens Främjande)

FFHF är ännu en rörelse på den oseriösa marknad som säljer terapi och kurser i personlig utveckling med manipulativa inslag. Man använder en amerikansk psykologs tekniker. Kursplanen innehåller mysticism och alkemi och man detaljstyr medlemmarna. Trots det är FFHF säkerligen kapabla att sälja sina tjänster till t ex Försäkringskassan. Deras s k ”stilskola” har också vett och etikett på schemat, därav benämningen ”Höviskheten”.

Rörelsen registrerades 1998 som ideell förening "för urbanitet" med huvudsäte i Göteborg. Grundaren och ledaren Anita Ahrens de Mari (1938 -) hade dessförinnan bedrivit motsvarande terapi- och kursverksamhet sedan 1989.

Anita Ahrens de Mari har varierande benämnt sig doktor i psykologi, psykolog, psykoterapeut, relationsterapeut och konsult. Hon uppger sig vara universitetsutbildad i Venezuela.

FFHF säljer individuell terapi, gruppterapi och kurser i så kallad kulturell kommunikation för personlig utveckling. En särskild del av verksamheten kallas stilskola.

Behandlingen består i enskild terapi och gruppterapi med fokus på den amerikanske psykologen dr Joseph E Shorrs psykoimaginativa föreställningstekniker. Därtill används varianter av bildterapi, regressionsterapi och drömtydning. Tankesättet som förmedlas har essentialistiska och kolonialistiska drag.

Medlemmarna följer en mångårig, fragmentarisk kursplan med inslag av bland annat mysticism och alkemi. Man bedriver studier av litteratur huvudsakligen publicerad på 70-talet och tidigare. Jung och Fromm ges utrymme, liksom den kontroversielle författaren Carlos Castañedas självbiografiska böcker om sina år som lärling hos en mexikansk shaman, inklusive dennes användning av hallucinogena droger på 60-talet.

FFHF lägger stor vikt vid konservativ "vett och etikett". Kurserna på stilskolan lär medlemmarna "höviskhet" genom detaljstyrning av utseende och kroppsspråk. Medlemmarnas kläder, hår, kropp och röst "stylas" i detalj. Deltagarna investerar kontinuerligt i kläder och prylar som ska överensstämma med deras nya stil.

Anita Ahrens de Mari är tillgänglig som terapeut dygnet runt, och utvecklar ofta personliga relationer till medlemmarna. Hon umgås privat och reser på utlandssemestrar med medlemmar. FFHF betalar en del av hennes lägenhetshyra.

Avhoppare och anhöriga till nuvarande medlemmar vittnar om hur medlemmar i FFHF successivt men snabbt isoleras från omvärlden. I denna process konfronterar medlemmarna det liv och de relationer de hade före inträdet i FFHF.

FFHF-medlemmen tränas i ett förhållningssätt där egna behov, önskningar och personlig utveckling kompromisslöst prioriteras framför närståendes känslor och liv. Medlemmen uppmanas att "skiljas utan känslor" och förmås inta en konfrontativ och skoningslös hållning mot sin familj, enligt principen den som inte är med FFHF är emot.

Anita Ahrens de Mari bedömer kategoriskt medlemmarnas problem som relaterade till deras familjer, särskilt deras föräldrar. Som regel erbjuds anhöriga först att gå med i FFHF. Om de anhöriga vägrar eller anses "negativa", bryter medlemmen kontakten med familjen. Brytningen sker ofta per telefon och brev med anklagelser mot familjemedlemmar – föräldrar och makar såväl som minderåriga barn.

Den exakta kostnaden för terapi/kurser och "styling" är oklar, och synes variera med individens ekonomi och var i involveringsprocessen vederbörande står. Länsrätten har i en av sina domar mot Anita Ahrens de Mari funnit att kurserna kostar omkring 5.500 kr per termin Avhoppare har uppgivit att de spenderat upp till en miljon kronor på FFHF.

Genom att verka via en påstått ideell förening undgår Anita Ahrens de Mari att utomstående får någon insyn i verksamhetens ekonomi. Innan FFHF bildades bedrev Anita Ahrens de Mari samma verksamhet i eget namn utan att redovisa de intäkter hon hade i verksamheten. Länsrätten har i fyra domar avseende taxeringsåren 1996-1999 funnit att Anita Ahrens de Mari har bedrivit kursverksamhet i egen regi och att verksamheten har varit av sådan karaktär och omfattning att den måste betraktas som näringsverksamhet. Länsrätten har också funnit att verksamheten inte har någon ideell karaktär. Sammanlagt har Anita Ahrens de Mari eftertaxerats med nästan 400 000 kronor för inkomst av näringsverksamhet och med mer än 120 000 kronor avseende mervärdesskatt. Eftersom Anita Ahrens de Mari har lämnat oriktig uppgift avseende sina inkomster har hon också dömts att betala skattetillägg på beloppen. Anita Ahrens de Mari har överklagat domarna, men såväl kammarrätten som Regeringsrätten har fastställt länsrättens domar.

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer