Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


LINBU  

Verkar även under namnen:
Svenska stiftelsen Linbusamfundet, Linbufonden, Arcena Solicentrum.


Linbu i Sverige

Svenska Stiftelsen Linbusamfundet (även kallad Linbufonden) grundades av Hallstein Farestveit (kallar sig numera H Linbu) och Lilian Birgitta Agvald (som dock lämnade samfundet 1992) och har sitt säte i Älmhult. Centra finns i Stockholm, Göteborg och Lund. Rörelsen baserar sig på Georgij Gurdjieffs (död 1949) lära, kallad "Den fjärde vägen". Läran är spridd i många europeiska länder och Gurdjieff-centra finns även i Sydamerika och USA.

Linbufonden äger sex gårdar i Småland och Bohuslän, bl a i Hedekas och Älmhult, samt fastigheter i Norge och Spanien. I Killeberg i Skåne driver de Arcena Solicentrum, som de kallar "Konst- och hantverksskola", där "studenterna" blir upplärda i att tillverka smycken av halvfabrikat, skinnberedning, träarbeten, guld- och silversmide, psykologi! mm. I anslutning till "skolan" drivs även ett kafé. När "studenterna" anses färdigutbildade skickas de runt i Sverige för att själva sälja sina alster. Oftast ber man livsmedelsbutiker, varuhus och stormarknader att få sälja vid företagens ingångar, där man "dukar upp" sitt lager. Förutom avkastningen på fastigheterna grundar sig fondens ekonomi mycket på smyckeförsäljningen. "Studenterna" hålls i hårt arbete 10 - 17 tim/dygn sju dagar i veckan utan ersättning antingen på gårdarna eller genom tillverkning och försäljning av smycken.


Om läran

För att bli medlem, dvs "student", måste man först under tre möten med kunniga medlemmar, lära sig "filosofin", som grundar sig på ockultism. Som "student" måste man sedan tre kvällar i veckan närvara vid möten, som pågår mellan 21 och 24, med föredrag (t ex om Ouspenskij, en av Gurdjieffs tidiga medarbetare, som sedan lämnade honom). Därefter skall "studenterna" "ge perspektiv", dvs tala om hur de upplevt det som sagts. Inga frågor eller diskussion tillåts. Uttryck som används är att man alltid ska "observera sig själv" utifrån. Då måste man "separera sig". Man ska benämna sig själv som "den där". Fler regler: "Studenterna" ska "fotografera" varandra - man säger "Foto" och därefter ger man ett omdöme om den man "fotograferat". Den "fotograferade" ska inte svara utan tänka över det som sagts.


Läran innehåller också följande:

Människan är en maskin och man ska söka efter de regler som styr maskinen. Människan har ingen själ, men genom utveckling kan en själ "kristalliseras" - denna själ är evig. Man tror inte på reinkarnation, så man har bara detta livet att skaffa sig en själ. "Kristallisation" underlättas med hjälp av "friction", dvs man ska utsätta sig för påfrestningar, t ex umgås med personer man inte tycker om, inte äta och sova tillräckligt, arbeta hårt, göra svåra saker, aldrig visa sina känslor och helst byta partner ofta. Dessa regler underlättar naturligtvis manipulationen.


Manipulationen

Värvningen sker t ex genom att annonsera i utländska tidningar och erbjuda gratis utbildning eller genom att försöka få tillfälliga bekanta intresserade av en "utbildning för att stärka sin inre utveckling för att få ett bättre liv och ökad kapacitet." Ibland uppvaktar man någon, och under förevändning att man har blivit förälskad får man med sig någon på ett möte. Första tiden gäller "mjuka linjen", sedan används de vanliga metoderna i manipulationen - uppskattning, smicker och falska löften blandas med anklagelser som ger skuldkänslor. Arbetsuppgifter och föreläsningar som inte ger någon tid till eftertanke osv. Så småningom övergår man till ren psykning samtidigt som tid för mat och sömn inskränks tills ifrågasättandet slutar. På sikt åstadkoms total underkastelse med hjälp av hot, bestraffningar och utmattning.


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer