Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


LINBU  

Rättegång mot Linbu
Liberianen Chukwuemeka Onwunata hade 1999 stämt Linbufonden för utebliven lön under anställning hos fonden under 1997-98. Domstolsförhandlingarna vid Tingsrätten i Göteborg 27 och 28 februari 2001 gav intressanta men skrämmande inblickar i Linbufonden och dess verksamhet.

Linbufondens annons i en liberiansk tidning om gratiskurser för studenter väckte Onwunatas och två kamraters intresse. Enligt Linbu syftade utbildningen till att via “den fjärde vägen“ stärka studenternas inre utveckling för ett bättre liv och ökad kapacitet. Onwunata, utbildad byggnadsingenjör med kontraktsanställning i ett byggprojekt, ville lära mer om psykologi och relationer i sin arbetsledande roll. Han och kamraterna anmälde sitt intresse till Linbufonden som genast inbjöd dem till Hedekascentret. Dessutom lockade Sverige som ett land med högt anseende i Afrika.

De tre kamraterna reste till Sverige och Hedekas. Framkomsten till Hedekas blev en chock för Onwunata. En enslig gård långt inne i en mörk skog, inga klassrum, lärare eller studenter. Sedan han informerats om sina skyldigheter, sattes han omedelbart i hårt arbete med att stapla ved. Hans protester avvisades bryskt, då man hävdade att flera informationsbrev om villkoren för studierna sänts efter Linbus inbjudan. Några brev hade inte kommit fram och fondens kopior av dem är av någon mystisk anledning borta! Ingen förklaring härtill kunde lämnas.

Verksamheten på Linbufondens gårdar i Hedekas bygger på självhushåll med hårt arbete i skogen, jordbruket, underhållsarbeten på byggnader mm i 10 – 16 timmar, sju dagar i veckan. Före och efter arbetspassen hushållsarbete, djurskötsel etc. Särskilt utvalda studenter arbetar med smycketillverkning och försäljning – den egentliga inkomstkällan. Arbetet är uppdelat på två centra som leds av Viola Bagantz respektive Helge Hernelid. Tre kvällar i veckan mellan kl 21 och 24 hålls möten, där alla skall delta. Deltagarna, 10–15 personer beroende på hur många som är på säljturné, sitter på stolar i en ring. En stol står tom, reserverad för den alltid närvarande grundaren, Georgi Gurdzjijov, död 1949! Man får inte luta sig mot ryggstödet. Händerna ska ligga på knäna med handflatorna uppåt. Munnen ska vara öppen, och alla ska söka ögonkontakt med ledaren eller varandra (kallas "fotografering"). Ledaren läser ur sektens engelska litteratur eller levererar våldsamma utskällningar av alla som inte fyllt kraven. Inga frågor eller samtal tillåts.

Enligt Onwunata var mötena psykisk tortyr och hjärntvätt med total underkastelse. Man får inte se sig som människa utan som en maskin. Studenterna är livegna, det egna jaget utplånat och man ska benämna sig “den där“. Censur, kontroll och hot gjorde Onwunata skräckslagen och gripen av panik. Han var inte van vid hårt kroppsarbete och kontrasten mellan verkligheten och förväntat studieklimat förlamade honom. Det går snabbt att bryta ned en människa oavsett starkt psyke och utbildning. Vid ett besök i Göteborg i ett visumärende undkom Onwunata sina ständiga övervakare och togs om hand av Adventkyrkan m.fl.

Linbufonden äger sex gårdar i Hedekas, en i Älmhult, Kileberg i Osby, där halvfabrikat av smyckestenar tillverkas, samt fastigheter i Norge och Spanien. Fondens ekonomi grundar sig på smyckeförsäljningen som redovisas på ett särskilt konto troligen tillhörigt Hallstein Faresveit Linbu. Viola Baganz sägs vara ledare och administrativ chef medan Helge Hernelid svarar för de praktiska arbetena. Hallstein uppges befinna sig i nordnorge och vara sjuklig.

Onwunata och vittnena Obeseki och Kalu, som även vistades i Hedekas, gav ett trovärdigt intryck med samstämmiga uppgifter. Övriga vittnen, journalisten Tommy Burman, professor Jan Otto Ottosson och kyrkoherde Karl-Erik Nylund verifierade den bild av Linbufonden som framträtt. Sektkännaren K-E Nylunds ingående vittnesmål dämpade försvarets ombud som hänvisade till nationalencyklopedin när han skulle ge “rätt“ bild av Linbufonden. Viola Baganz och Helge Hernelid var fåordiga, märkbart pressade och gav ett typiskt "sektintryck".

I domen som avkunnades den 20 mars 2001, ogillades Onwunatas talan med krav på ersättning med 310.000 kr för utebliven lön mm. Något anställningsavtal ansågs inte föreligga mellan parterna. Onwunata ska betala Linbufondens rättegångskostnader med 106.000 kr. Utgången överraskade inte. Åtalet avsåg enbart lön och om lantarbetaravtalet var tillämpligt. Därmed kunde rätten bortse från Linbufondens falska marknadsföring och kränkning av Onwunata och hans mänskliga rättigheter. Påståendet att Linbufonden vilar på kristen grund och §§ 2 och 3 i deras stadgar är sekttypiska - förtäckt slaveri och manipulation.

Än en gång bekräftades att lagstiftare, jurister och institutioner står främmande inför följderna av sekternas verksamhet. Men Linbu har fått blickarna på sig i media och vi en inblick i sekten.

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer