Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


JEHOVAS VITTNEN och SÄLLSKAPET VAKTTORNET  

Värvning:
Dörrknackning för att inleda diskussioner, övertalning av släktingar, vänner och grannar för att få dem att lyssna på budskapet, bibelstudier i hemmen.

Lockar med:
Diskussioner om existentiella frågor. Ett paradis för alla Vittnen som blir aktiva, hotar med död och förintelse för alla andra. Vid ett antal tillfällen har Jehovas Vittnen gjort förutsägelser, men inget av det man förutsagt har inträffat. Många exempel finns: 1966 t ex gick Vakttornet ut med beskedet att människans tillvaro på jorden skulle vara slut år 1975.

Grundare/ledare: Amerikanen Charles T Russel grundade Sällskapet Vakttornet. "Gud har förordnat en 'styrande krets' " i Brooklyn, som är Vittnenas huvudorgan.

Frontorganisationer/rekryteringsbaser:
Betelhemmet och Sveriges högkvarter i Arboga, skrifterna Vakttornet och Vakna!, internationella predikokampanjer, uppmärksammade konferenser och pionjärskolor. Sprider "Paradisböcker" och undergångsprofetior.

Gemensamt med andra totalitära rörelser:

Manipulation - genom utmattning, orimliga prestationskrav, timslånga predikningar, profetior och hot.

  • Kontroll - med bekännelser och kontrollerande skriftliga rapporter.
  • Styrning - inget engagemang utanför rörelsen godkänns. Alla andra samfund angrips medan kritik mot Vakttornet bedöms som illvilliga angrepp från demonbesatta, omoraliska, alkoholiserade etc.
  • Kränkning - brist på underkastelse leder till uteslutning, kvinnan skall underordna sig mannen. Vittnen uppmanas till hat och utfrysning mot tvivlare och avfällingar, som man inte får träffa eller ens hälsa på. Många har avlidit på grund av Vittnenas blodförbud.

Läs mera:

  • Fick ej statsbidrag
  • Står Vakttornet på säker grund? av Föreningen Kristen Frihet
  • Samvetskris av Raymond Franz
  • Manipulering pågår av 16 fd medlemmar i en destruktiv rörelse


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer