Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


ÖVERGREPP INOM JEHOVAS VITTNEN  

I april 2003 avslöjade TV-programmet "Uppdrag granskning" svåra övergrepp mot barn inom Jehovas Vittnen. Utöver de sexuella övergreppen som barnen utsätts för kom det fram att pedofilerna aldrig polisanmäldes och att offer som avslöjade övergreppen straffades med uteslutning medan pedofilerna skyddades av ledningen.

I den efterföljande TV-debatten medverkade Roger Carlsson, avhoppare från rörelsen sedan länge. Roger - med sina 25 års erfarenhet som Vittne, bl a som "äldste" - har haft många samtal med andra som lämnat Vittnena, med fortfarande aktiva Vittnen och anhöriga. Under dessa samtal har berättelser om oerhörda kränkningar som begåtts inom rörelsen kommit fram. Dittills hade Roger själv talat med ett tjugotal personer som blivit utsatta för övergrepp. De flesta av offren har också berättat att fler barn i församlingen blivit utsatta för övergrepp av samma personer. Totalt känner Roger till över 60 barn som utsatts för övergrepp inom Jehovas Vittnen. Genom att några modiga unga människor äntligen trädde fram har fler och fler vågat yppa de svåra händelser de varit med om och hittills hållit tyst om.

Direkt efter programmet vidtog Jehovas Vittnen snabba åtgärder för att "städa upp" i församlingarna. Den unge man som hade modet att i programmet berätta vad han varit med om i Jehovas Vittnen blev utesluten några veckor efter att programmet hade sänts. Hans våldtäktsman är fortfarande medlem i god ställning i församlingen. Policyn verkar vara klar: Uteslut dem som vågar berätta och skydda gärningsmännen.

"Uppdrag granskning" följde en månad senare upp sitt avslöjande program. Denna gång hade de lyckats förmå ledaren för rörelsens svenska avdelning att medverka. Meningen var förstås att få svar på de frågor som en chockad opinion ställde sig efter att ha sett det första programmet. Men i den mån några svar över huvud taget lämnades så blev de enbart en bekräftelse på att så här illa är det ställt inom Jehovas Vittnen! Lagar som gäller alla Sveriges invånare gäller inte för Vittnen. Den etik som vi vanliga medborgare försöker leva efter är främmande för ett Vittne. Det är fritt fram att behandla människor hur som helst, endast Rörelsen är okränkbar och måste skyddas till varje pris. Och man är fräck nog att påstå att man lär sig detta av Bibeln! Hur kan man förvränga Bibelns innehåll så?

Läs även

 

Åter till startsidan                                          Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer