Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


KRISHNARÖRELSENS SKOLA UPPHÖR  

Krishnarörelsens skola Gurukula på Almviks gård utanför Järna startade under 1990-talet undervisning för barn till Krishna-anhängarna. Eftersom det inte var fler än tio barn bedrevs sk hemundervisning. Prabhupada, grundaren, deklarerar målet med undervisningen: "Vi lär inte barnen för samhällets skull utan för vår skull, dvs Krishnarörelsens eget samhällssystem."

Han säger att barnen ska lära sig:

  1. Tänk alltid på Krishna.
  2. Bli en Krishna-hängiven.
  3. Arbeta för Krishna.

För övrigt undervisades i sanskrit, engelska, lite matematik, historia och geografi.

Under tre år har man fått skolpeng dvs Gurukula har räknats som friskola. Barnantalet har inte varit större.

Från och med hösten 2003 lades Gurukula ner på grund av för få barn, endast åtta.

Åter till startsidan                                            Tillbaka

 

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer