Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


NLP (NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING)  

Redan 1999 nämner Carin Balfe NLP i sin skrift om Landmark Education (som dessbättre lämnade Sverige 2004). I ett kapitel med rubriken "Lyckoläror" på frammarsch beskriver hon lärorna. De utlovar lycka, effektivitet och framgång. Ofta har de ett förflutet inom est, (erhard seminar trainings), en amerikansk rörelse, som orsakade mycket turbulens i USA under 70-talet. Exempel på sådana lyckoläror är LRT (Loving Relationship Training), isa (institute for self-actualization), Insight och Lifespring. Såväl Landmark som Insight och isa etablerade sig redan under 90-talet inom stora svenska företag.


NLP:s bakgrund

En matematiker, Richard Bandler, och en språkforskare, John Grinder, uppfann metoden och utövade den först i USA innan den spreds vidare till Europa. I USA tappade de glansen rätt snart och man började hånfullt kalla dem Bandit & Swindler.


NLP börjar lämna spår efter sig

Av erfarenhet vet vi att det brukar ta runt fem år innan en ny rörelse av detta slag har blivit säkert etablerad i Sverige. Redan 2003 fick vi oroväckande rapporter från England och Grekland om psykiska och fysiska men i spåren av NLP, som då funnits där ett antal år. Under 2004 fanns i DN regelbundet annonser, som beskrev hur man kunde bli framgångsrik med en metod kallad NLP. Annonserna var formulerade t ex så här: "Högaktuellt seminarium om etik, moral och framgång. Hur vi balanserar inre och yttre värden för att hela jag ska bli framgångsrik. Seminariet leds av en 'inspiratör i världsklass'."

Flera företag, som använder NLP-metoden, har säkert syftet att förbättra något hos sina kursdeltagare. Men vem som helst i Sverige får ordna kurser och starta skolor. Och metoden, som bl a lär ut hypnos, är som skapt för oseriösa charlataner, som kan manipulera människor och få dem att agera på deras villkor. Varje kursanordnare har sina egna etiska regler och "certifierar" sina utbildningar, vilket inte säger särskilt mycket ( jfr varningen i Råd och Rön nr 7/06).


Programmeringen

Några personer som gått NLP-kurser eller haft nära kontakt med dem skildrar här hur det kan gå till.

Introduktionen till NLP sker vanligtvis på arbetsplatsen. Sedan kan det fortsätta på ett flott konferenshotell utomlands, ofta så pass långt bort att den misstänksamme får svårt att ta sig därifrån. I början inriktar man sig på att göra deltagarna så mottagliga som möjligt. Transtillstånd kan uppnås med hjälp av tekniker som kallas t ex 'backtracking', 'guided imagery', 'eye accessing clues'. Syftet är att med hjälp av överraskning och språkförbistring göra deltagarna bedövade och omtumlade. Vissa instruktörer och kursböcker föreslår t o m droger eller 'floating tanks' (en meditationsform där man ligger inlåst i en tank med vatten) för att uppnå hypnotiska tillstånd. Ett öppet sinne, som det blir i hypnos, kan fyllas med vad som helst: "Jag kan gå på vattnet - på glödande kol - jag har allt." Man utövar ett förstulet studium av kroppsspråk och ögonrörelser. Dessa observationer används sedan i manipulativa syften. Unga avdelningschefer, som blir upprymda av en kurs de nyligen gått får i uppdrag att ta med sina medarbetare på nästa kurs. "Jag trodde jag kunde flyga", berättade en ung man.

Men resultatet kan också bli ihållande huvudvärk, förvirring, hjärtklappning, synförändringar och en känsla av förestående galenskap. Somliga tycker sig ha upplevt en mental våldtäkt.

Programmet känns igen från våra tidigare erfarenheter från manipulativa rörelsers koncept. Innehållet ger också ungefär samma effekter.

Läs även

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer