Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


SATANISM  

Satanismen är inte en religion eller en rörelse med en gemensam lära. Den består av sinsemellan mycket olika grupper, med olika lärosystem. Det enda gemensamma de verkar ha är den uttalade motsättningen till kristendomen, som antyds av att de har benämnt sin lära efter namnet på ondskans främste representant i Nya Testamentet.

De första trovärdiga rapporterna om satanism kommer under renässansen, där franska och engelska överklasskotterier använde sig av Satan som en symbol för att motivera kriminalitet och sexuella/sadistiska orgier. I vår tid har satanismen kraftigt inspirerats av Aleister Crowley, som vid sekelskiftet utvecklade en elitistisk och ockultistisk lära med mottot "Do what thou wilt shall be the whole of the Law" som grund. ("Gör vad du vill ska vara lagens hela" är de svenska anhängarnas egen översättning). Anhängare till Crowley finns idag organiserade i Ordo Templi Orientis, (OTO). De kallar sig inte satanister men deras lära har stora likheter med huvudströmningen i dagens satanism.

Den första offentligt missionerande satanistiska organisationen var Church of Satan som bildades 1966 av Anton LaVey. Sedan dess har ett stort antal satanistiska organisationer uppstått.

I dag går det att urskilja tre huvudtyper av satanism. Den första är de offentligt verkande "respektabla" organisationerna. De flesta av dessa bygger på Anton LaVeys lära. LaVey förespråkade egoism och konkurrens som grund för samhället, och hyllade de starkas seger och de svagas undergång. Han förespråkade också användandet av magiska ritualer för att förgöra fiender och få sexuella och materiella framgångar. LaVey-anhängarna tror inte på Satan som ett övernaturligt väsen utan menar att Satan är en symbol för den egoism som finns i varje människa, som de vill ska få fritt uttryck. Samtidigt bör det tilläggas att ingenting tyder på att det finns kopplingar mellan "Church of Satan" och vålds- och sexualbrott, eller annan typ av kriminalitet. I Sverige finns LaVeys lära bland annat representerad av Svenska Satanistkyrkan.

Den andra typen av satanism, som skulle kunna benämnas "black metal-satanism", består av mer lösligt organiserade grupper, som har black metal-musik som en gemensam nämnare. Dessa grupper figurerar ibland i brottsstatistiken. Deras medlemmar har i flera fall fällts för vålds- och sexualbrott, och i några fall även mord. I Sverige dömdes 1998 två black metal-satanister från gruppen Misantropiska Lucifer Orden (MLO) till tio års fängelse för mord. Black metal-satanismen hyllar inte främst egoismen, som LaVey, utan död, destruktivitet och aggressioner. I motsats till LaVey dyrkar de Satan som en övernaturlig entitet.

En tredje grupp består av hemliga sällskap, som ibland avslöjas när de dyker upp i brottsstatistiken, eller när överlevare och avhoppare berättar om deras ritualer. Det rör sig här om extremt slutna grupper, där satanismen ofta verkar vara en ren förevändning för utövandet av sadism och pedofili. Dessa gruppers slutenhet gör att många har betvivlat att de alls skulle existera, men faktum är att i många länder finns det fällande domar och teknisk bevisning mot sådana grupper, och i några fall även erkännanden. Exempelvis erkände i december 1993 fyra grekiska satanister, tre män och en kvinna, att de rituellt torterat, våldtagit och mördat en 14-årig flicka och en 27- årig kvinna. Från Sverige saknas det dock exempel på fällande domar mot sådana grupper.

Satanism är som nämnts inget enhetligt fenomen, men det går lugnt att säga att alla dess varianter är destruktiva i en eller annan form. Vare sig egoism eller öppen hyllning till död och destruktivitet som bas för en religiös åskådning torde vara förenlig med ett harmoniskt liv.

Erik Rodenborg

Se även Eriks licensiatuppsats


Åter till startsidan                                            Tillbaka

 

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer