Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


PLYMOUTHBRÖDERNA  

Bröderna, som de kallar sig själva, har sitt ursprung i 1820-talets Irland. Flera grenar av rörelsen existerar. De är verksamma i hela världen och den exklusiva grenen sägs omfatta drygt 40 000 medlemmar.


Plymouthbröderna i Sverige

I Sverige finns endast den exklusiva grenen av Plymouthbröderna och den etablerades på 1870-talet. Det finns medlemmar i Smålandsstenar, Ljungby, Helsingborg, Göteborg och Stockholm. De samlas till dagliga möten där språket alltid är engelska. Om någon församling är för liten fylls den på av medlemmar från utlandet. I Sverige beräknades antalet medlemmar till cirka 200 år 1994, och 2007 dubbelt så många.


Levnadsregler

Medlemmar får inte bo under samma tak som orena utan måste bo i egna hus. ("Orena" är människor utanför samfundet.)

  • All form av föreningstillhörighet är förbjuden.
  • Högre utbildning än grundskola är inte tillåten för flickor. Pojkar kan i undantagsfall få gå praktisk gymnasieutbildning.
  • En kvinna får inte stå över en man. (De flesta bröderna driver egna företag.)
  • Preventivmedel är förbjudna.
  • Radio och tv finns inte i hemmen. Datorer betraktas som djävulens påfund.
  • Husdjur är förbjudna eftersom man inte får slösa kärlek på dem i stället för på Gud.
  • Medlemmarna ska klä sig och leva enkelt. Allt överskott går till kollekten.
  • Tre gånger varje söndag och en gång dagligen under resten av veckan samlas sektmedlemmarna för bön och sång.
  • Den som bryter mot reglerna blir socialt utesluten.
  • Ett av sektens viktigaste mål är egna friskolor.


Källa: "Sekternas sekt – de exklusiva Plymouthbröderna" av avhopparen Christer Nilsson. En kvinnlig avhoppare med liknande beskrivning av reglerna intervjuas i boken "Sekter och hemliga sällskap" av Clas Svahn.


Valet 2006

Aftonbladet har sedan valet 2006 haft ögonen på Plymouthbröderna, som har pumpat in pengar i svensk valrörelse med annonser och direktreklam i brevlådor för att säkra en borgerlig valseger. En företrädare för sekten säger att reklamen finansierats av "brittiska affärsmän" och att det är en fråga om "medmänsklighet". Kristdemokraterna fick erbjudande om stöd från dem men har tackat nej enligt partisekreteraren Urban Svensson.


Konflikt med facket

I oktober 2006 sattes två företag ägda av Plymouthbröder i blockad av Skog- och Träfacket. Industrifacket Metall hotade ytterligare ett företag i januari. Skälet var att dessa arbetsgivare vägrade att skriva under kollektivavtal. "Gå inte i par med de otroende" säger Paulus i 2 Kor 6:14. Att en tredje part kan komma och lägga sig i hur Bröderna sköter ett avtal, i det här fallet med sina anställda, är inte i överensstämmelse med Bibeln som de ser det. "Tron på Gud är garanten för schyssta avtal" säger Rolf Skinner från ett av de blockerade företagen. Lösningen kom slutligen i januari och innebar att företagarna skulle slippa skriva sitt namn under kollektivavtalet, men att de ändå lovade att följa det. Nu finns det ändå ett avtal, säger Skog- och Träfacket. Det är undertecknat av företagens advokat. [Tydligen menar Bröderna att Gud går att lura med en konstlad avtalskonstruktion.]


Egen friskola

Skolverket vägrade tillstånd för Plymouthbröderna att starta skola. Länsrätten däremot trodde på deras försäkringar om att följa läroplaner och jämställdhetskrav. Så gick det till när Laboraskolan AB i Hylte kommun i Halland fick tillstånd att starta hösten 2007. Bröderna har utifrån rekryterat en utbildad rektor och lovat att anställa behöriga lärare. Därmed kunde de starta friskolor för låg- och mellanstadiet, samt en fristående gymnasieskola med industriprogrammet. Skolverket hade kunnat överklaga men tiger still i den fromma förhoppningen att Bröderna kommer att ändra på allt olämpligt som de är kända för. Ett av de löften som står i strid med rörelsens tro är att eleverna kommer att få använda datorer. Det är uteslutande ungdomar från Plymouthbröderna som börjar i nya Laboraskolan, har det visat sig. Skolans styrelse har inte annonserat efter elever. – "Vi har i stället fångat upp dem som visat intresse", säger skolans rektor Kjell Blomster till Hallandsposten. Förbundet Humanisterna ordnade presskonferens vid skolstarten i augusti 2007. I en demonstration mot Laboraskolan deltog bl a förre folkhälso- och socialtjänstministern Morgan Johansson (s) enligt Sveriges Radio Jönköping. Följ utvecklingen kring konflikten om skolan.

Sedan Plymouthbröderna fick sitt tillstånd att starta Laboraskolan AB i Hylte i Halland har media i Sverige ägnat Bröderna stort utrymme. I Aftonbladet den 27 november 2007 fick signaturen Ann-Marie, avhoppare från sekten, ge sin bild av följderna av en anslutning till den här typen av sekter. Det är tragiskt att barn i Sverige kan och får utsättas för att växa upp under dessa förhållanden. Det måste vara helt i strid med svensk lag om föräldrars och samhällets skyldigheter och ansvar för barnen.

Läs här Ann-Maries upprörande berättelse.


En avhoppares berättelse

Ann-Marie växte upp i en Plymouthförsamling utanför Värnamo. Hon fick inte klippa håret eller ha långbyxor, det var uppsatt hår och lång kjol som gällde. På 60-talet förbjöds medlemmarna att äta med och bo i samma hus som icke-medlemmar. Sekten blev mer och mer sträng efter ett besök av rörelsens ledare Big Jim Taylor.

När Ann-Marie gifte sig vägrade hennes föräldrar att komma till bröllopet. Och när föräldrarna dog fick hon inte komma till deras begravning. Anledningen var att hon lämnade Plymouthbröderna som tonåring och är "oren" resten av livet.

Plymouthrörelsens Labora-skola är hon starkt kritisk till: "Att gå i en vanlig skola är barns enda intryck av omvärlden. Försvinner den möjligheten är de utlämnade åt rörelsens åsikter. – Jag har både sett och hört hur den här sekten fungerar." Kommunens politiker och Skolverket fattar inte vidden av det här, anser Ann-Marie.

En annan vinkel ges inte oväntat i trosrörelsens huvudorgan Världen idag. Reportaget från Laboraskolan beskriver glada elever som andas ut efter åratal av mobbning i den kommunala skolan. Rektor Kjell Blomster begriper sig inte på alla Plymouthbrödernas religiösa sedvänjor men uttrycker stor respekt för gruppen; "De vill ha kontroll över mediaintaget". (Världen idag 10/10-07)

En insändare i Dagen ger däremot en bild av en skola som av principiella skäl är utan kvinnliga lärare och har enbart Plymouthrörelsens barn som elever. (Dagen 9/10-07)

Läs även artiklar under Barn i sekter, i synnerhet "Barns situation i manipulativa grupper" och om debatten om Friskolor.


Politiker om konfessionella friskolor

Skolminister Jan Björklund (fp) har deklarerat att han vill skärpa lagen så att religiösa sekter med en mer extrem värdegrund inte ska få driva skolor. Han har fått med sig resten av regeringen på att utreda behovet av en lagändring. – Moderaternas skolpolitiska talesman Margareta Pålsson säger apropå Plymouthbrödernas skola: "Jag blev både förvånad och oroad när Plymouthbröderna fick tillstånd att starta en friskola, och när det då visar sig att de får tillstånd, tycker jag att det finns skäl för oss moderater att ompröva vår inställning." – Marie Granlund, skolpolitisk taleskvinna för socialdemokraterna: "Sekter ska inte få driva skola." – Morgan Johansson (s), vid demonstration utanför Laboraskolan: "Lagstiftningen har spårat ur när extrema sekter tillåts bedriva skola med statliga medel." – Waldorfläraren Mats Pertoft och Agnes Sandstedt, tidigare elev i en "skola med kristen profil", båda miljöpartister, skriver i en debattartikel i Aftonbladet: "Populism att ropa på förbud. Samhällets insyn behövs". – Vänsterpartiet vill helt förbjuda de religiösa friskolorna, medan kristdemokraterna inklusive trosrörelsefolket naturligtvis är positivt inställda. Att dra gränser mellan "sekter" och "icke-sekter" låter sig dock inte göras så lätt, har bl a Expressen konstaterat.

Pingst- och Betaniaförsamlingarna i Karlskrona fick nyligen nej från barn- och ungdomsnämnden till att starta en kristen förskola, vilket Dagen (7/8-07) tycker är orättvist, eftersom dessa båda samfund knappast kan kallas extrema. — Kyrkans Tidning (nr 34-07) är aningslös ifråga om sekter: "Det finns inget som säger att barn generellt sett far mer illa i en religiös friskola än i någon annan skola. .... I Plymouthbröderna finns en tacksam grupp att plocka enkla poäng på."


Kritik

Välformulerad kritik mot beslutet att tillåta friskola för Bröderna har kommit dels från avhoppare, dels genom insändare i pressen och från styrelsemedlemmar i föreningen Humanisterna. Deras debattartikel i AB 8/8 2007 är undertecknad av Christer Sturmark, Morgan Johansson och juristen Ia Modin. Några citat ur artikeln: "Med statens goda minne legitimeras systematiska mentala övergrepp på barn, finansierade av skattemedel." — "Sekten Plymouthbröderna är så extrem att den får Livets Ord att framstå som lättmjölkskristna." — "Vad tror länsrätten att barnen kommer att få lära sig, när läroplanen går stick i stäv med sektens dogmer?" Plymouthbröderna anser, fortfarande enligt Humanisterna, att läran om evolutionen är en bluff skapad av Antikrist för att leda människan bort från Gud. — Det är en synd att rösta i allmänna val. — Homosexualitet kommer från djävulen etc. "När barnen i församlingarna fyller tolv år får de ’välja’: Är du med oss eller mot oss? Det barn som väljer att ifrågasätta sekten utesluts ur gemenskapen och får inte ens äta tillsammans med sin familj. Gabriella Mellergårdh frågar i Dagen 2/2 2007: "Jesus åt och drack tillsammans med syndare - varför kan ni inte dela måltidsgemenskap ens med andra troende?" Rolf och Peter Skinner svarar: "Efter uppståndelsen var han endast tillsammans med sina lärjungar och det är det exemplet vi följer. ... den här personen som är med i Pingstkyrkan ...i nästa stund gör hon något som vi inte skulle göra, hon kanske sitter till bords tillsammans med någon otroende."

Debattörerna kräver att regeringen omgående ska ta initiativ till en lagändring. "Låt alla barn gå i en skola som uppmuntrar kritiskt och självständigt tänkande, som präglas av demokratiska värderingar och en vetenskaplig grundsyn. Ge dessa barn en chans att upptäcka världen som den är!"

Källor utom de som nämnts tidigare: Aftonbladet, Dagen, Expressen, Kyrkans tidning, Nationalencyklopedin, Hallandsposten. "Sekter och hemliga sällskap" av Clas Svahn.

Ännu mera kritik.

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer