Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


JESU KRISTI KYRKA AV SISTA DAGARS    HELIGA/MORMONERNA

FLDS (Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Days Saints) är en utbrytarförsamling ur "Mormonkyrkan" som tillåtit månggifte. Läs mer om denna grupp.

Namn
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är kyrkans officiella namn och man vill numera absolut inte att media och andra ska använda beteckningen "mormonkyrkan".

Medlemmar
Enligt mormonernas - Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas - eget informationsmaterial (2005) har man 12 miljoner medlemmar i hela världen fördelade på ca 25 000 församlingar i ungefär 130 nationer. I Sverige har man funnits sedan år 1850 och har knappt 9 000 medlemmar fördelade på ca 50 församlingar. Fram till ca 1950 var budet till dem som blev mormoner att de skulle utvandra "till Sion" i USA. Efter 1950 sa man att man skulle bygga Sion ute i sina egna länder.

Värvning
Inledande kontakt kan ske genom en vän som redan är medlem, eller på gatan. Sedan sker värvning i hemmiljö av parvis utskickade ungdomar, ofta amerikanska. Du får veta att du har ett problem och att den enda lösningen finns hos Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Gudstjänster
Gudstjänster firas i möteslokaler som kallas kapell, och som är öppna för alla som vill vara med.

Tempel
Mormonerna har 115 så kallade tempel i hittills 33 länder, där särskilda ceremonier utförs som endast utförs i sådana tempel, och endast för medlemmar i god ställning. Ett av dessa finns sedan 1985 i Västerhaninge sydost om Stockholm. I templet förbinder man sig som medlem att helga all sin tid, alla sina talanger och allt man har åt kyrkan.

Missionärsprogram
Mormonerna har ett mycket omfattande missionärsprogram där mest ungdomar sänds kors och tvärs över världen, drygt 50 000, till minst 162 länder.

Välfärdsverksamhet
Man bedriver även en omfattande välfärdsverksamhet och bistår katastrofdrabbade områden över hela världen med livsmedel, medicin och andra förnödenheter.

Ekonomi
Kyrkan tar inte emot bidrag från staten. Verksamheten finansieras istället dels genom tionde. Dessutom har kyrkan en hel mängd stora företag. Det senare talas det tyst om, det är fråga om en mycket omfattande kommersiell verksamhet med 10 000 anställda över hela världen. Somliga som får upp ögonen för det här brukar skämta om det, "LDS Inc." - "LDS" är kyrkans amerikanska förkortning och "Inc." är beteckningen för företag i USA.

Profet
Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror på nutida uppenbarelser och att det finns en levande profet idag. Kyrkans nuvarande profet heter Thomas S. Monson (sextonde presidenten för kyrkan f o m 2008).

Månggifte
För 115 år sedan, år 1890, upphörde Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga officiellt med månggifte.

Samhället
Mormoner uppmanas att engagera sig i samhället för att sprida goda principer, etc.

Mormons bok
Som helig skrift har kyrkan förutom Bibeln även Mormons bok, som finns på över 100 språk. Mormons bok berättar om några civilisationer som sägs ha levt i det forntida Amerika mellan cirka 2200 f. Kr. och 420 e. Kr. Mormoner har dessutom ytterligare skrifter: Den kostbara pärlan och Läran och förbundet.

Historia
Kyrkan organiserades formellt i Fayette i nordöstra USA i april 1830, med endast sex medlemmar.

Manipulativa drag

  • Tempelgående medlemmar genomgår med jämna mellanrum s k värdighetsintervjuer där de styrs att tänka "rätt" med hjälp av personliga och kränkande frågor.
  • Man skall inte ifrågasätta ledares uttalanden eller beslut: ledarna talar för Gud; att inte lyda en ledare är att inte lyda Gud. När ledare går över gränsen får de ändå ej ifrågasättas; den som ifrågasätter är problemet. (Se definitions )
  • Medlemmarnas personliga ansvarstagande och omdömesförmåga beskärs.
  • Mormonismens historia skall anpassas till kyrkans behov, inte visa verkligheten.
  • Det förekommer olika sanningar, dels bokstavstroende "församlingsmormonism", dels "apologetikermormonism". I församlingarna lärs en bokstavstrogen tro.
  • Medlemmarna åläggs en rad moraliska förhållningsregler. Ledare kan detaljstyra en individ.
  • Kvinnan skall underordna sig mannen. Hon är troligen mindre fri nu än för 100 år sedan.
  • Tydliga avskärmande tendenser: homofobi, moraliska överlägsenhetsidéer, uteslutningar, hemlighetsmakeri gentemot omvärlden.
  • Ändamålet helgar medlen, förakt för mänskliga rättigheter, antidemokratisk inställning.

Leif Erlingsson (2005)

Leif Erlingsson är egen företagare i databranschen och i 15 år engagerad Sista Dagars Helig, som i början av år 2004 förlorade känslan av verklighetskontakt i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och därför lämnade den tillsammans med sin familj den 15 mars 2004.

Kontakta Leif per mail eller via hans forum. Från portalsidan kan man ladda ned ytterligare material, bl a foldern "Fakta om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, mormonerna" och föredraget "Mormonkyrkans ideologiska grundval", som till stora delar bygger på foldern.

Läs också New York Times artikel 2013 och
om mormoners övergrepp.


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer