Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


SKOLHÄLSOVÅRD  


Skolhälsan - ibland barnens enda länk till hjälp

Så lyder en av rubrikerna i ett nummer av tidskriften SKOLHÄLSOVÅRD* med temat barn som växer upp i manipulativa grupper.

Andra rubriker är:

 • Om konsten att förvandla en människas identitet
 • En friskola i blåsväder
    Livets Ords friskolor
 • Integritet på schemat
     Om skolans bidrag till personlig utveckling
 • När varningsklockorna ringer
     Hur man märker att någon är på väg in i en    manipulativ grupp
 • Barns situation i manipulativa grupper
    med en enkätstudie av 70 fd sektmedlemmar om   vanvård och övergrepp i praktiken


Redan 1998, när utredningen ”I God Tro”, som gjorts på dåvarande regerings uppdrag presenterades, fanns ett helt kapitel på 54 sidor! som behandlade ”Barn som växer upp i nyandliga rörelser. Men trots många alarmerande förhållanden som nämndes där har inga åtgärder vidtagits.

Här är några exempel på rubriker i betänkandets kapitel 5.6, som tar upp ”Förhållningssätt som kan vara till hinder för barns utveckling och innebära risk för att barn far illa”:

 • Att framställa omvärlden som underlägsen och   föraktlig respektive som ond och farlig
 • Att disciplinera barn med aga, straffhot och   skuldbeläggning
 • Att framställa sjukdom, svaghet och olyckor som   åtminstone delvis en följd av bristande tro, orätta   tankar eller andra personliga tillkortakommanden.
 • Att utsätta barn för förödmjukande tillrättavisningar   och kanske dessutom i föräldrarnas passiva åsyn
 • Att låta barn vara åsyna vittne till att deras   föräldrar kränks
 • Att vid en förälders utträde ur rörelsen svartmåla   denna förälder inför barnet och kanske dessutom   hindra barnet från umgänge.

Att barn i vissa destruktiva familjer på grund av t ex drog- och alkoholmissbruk kan utsättas för fysisk och psykisk misshandel känner de flesta till och vi hoppas att socialtjänsten där gör sin plikt. Men att det finns en osynlig grupp barn som systematiskt och med föräldrars och personalens tysta medgivande så gott som dagligen utsätts för svåra upplevelser, är det ingen som tar itu med. Att de växer upp under vidriga förhållanden utan att någon ansvarig myndighet på ett säkert sätt frågar barnen hur de har det, är en skam för det svenska samhället.

Nu har politiker, myndigheter och allmänhet fått ännu en bekräftelse på hur illa det står till för vissa barn i Sverige i Esséns bok SEKTBARN. Den ena publikationen efter den andra bekräftar hur illa ställt det är. Det finns inte längre någon ursäkt för att inte ge dessa barn samma rättigheter som andra barn i Sverige.


*) I förordet presenterar tidskriftens huvudredaktör Annika Strandell författaren till samtliga artiklar, Helena Löfgren, beteendevetare, specialiserad på påverkan och manipulation. Under mediernas bevakning av Knutbyrättegången var Helena flitigt anlitad som sakkunnig.

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer