Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


UFF / TVIND / HUMANA  

Tvindrörelsen med UFF / Humana

Värvning:
Annonser om "utbildning" till "solidaritetsarbetare" i U-länder. "Agitationsgrupper" värvar folk till kurserna på folktäta platser, exvis centralstationer.

Lockar med:
Att göra en insats för tredje världen. Att uppleva en ny, spännande kultur.
Att man kan söka studiemedel för att lära folk i Afrika att läsa och skriva.

Grundare/ledare:
Dansken Amdi Petersen, som sagt att målet för rörelsen är förberedelse och genomförande av en samhällsomstörtning. Gick under jorden på 70-talet. Avslöjades äntligen vid en razzia i april 2001, hittades i USA i februari 2002 och satt i amerikanskt fängelse till september 2002, då han utlämnades till Danmark. Omfattande rättegångar pågick under flera år mot honom och sju andra i Tvinds ledning (LG) gällande bedrägeri, felaktiga och vilseledande uppgifter till Tvinds och UFF:s bidragsgivare, grova skattebrott mm. Första domen föll först 2006. Läs vidare under UFF/Rättegångar.

Frontorganisationer/rekryteringsbaser:

 • UFF (U-landshjälp från Folk till Folk) gula lådorna och second hand-affärer (98 % av intäkterna stannar i UFF eller går till Tvindrörelsens dotterföretag.)
 • Den Resande Högskolan (finns ingen i Sverige, men många i Norge och Danmark).
 • Kurser för U-landstjänst.
 • Se vidare under Tvind-imperiet

Gemensamt med andra totalitära rörelser:

 • Manipulation - man pressas till att visa sin solidaritet genom att gå med i Lärargruppen (LG). LG:s medlemmar får lära sig manipulera presumtiva och nya medlemmar.
 • Kontroll - med bevakning: Om man rymmer händer det att en grupp får i uppdrag att åka hem och hämta vederbörande. Man tvingas låna mycket pengar av LG till höga kursavgifter - svårt att lämna sen.
 • Styrning - man ser på nyheterna på TV gemensamt och kollar efteråt att alla har samma åsikt, man läser inga tidningar.
 • Kränkning - när man gått med i LG är det på livstid. Man har då gemensam tid och lönen går direkt till LG. Man måste be om permission för att få åka hem, gamla foton och adressböcker måste brännas.

Läs mera:

 • Studiehäfte 5
 • Flere visne blomster - antologi skriven av avhoppare
 • Lyset fra Fyrö av Frank Bornakke
 • Tvind - set indefra av Britta Rasmussen


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer