Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


TVIND-IMPERIET  

Tvind, ett världsomspännande imperium med svårigheter, som i Sverige är bäst känt genom klädinsamlingar via sin dotterorganisation UFF med de gula lådorna (numera HUMANA med gröna lådor), är en komplicerad koncern. Den har sitt ursprung och intensivaste verksamhet i Danmark, men runtom i världen finns mer än ett trettiotal underorganisationer, som påstås idka välgörenhet. De bäst kända är

 • UFF
 • Humana
 • DAPP
 • ADPP
 • Det nödvändiga seminariet
 • Den resande högskolan
 • Skolan för internationellt samarbete och utveckling
  Planet Aid
 • En enda värld
 • Gaia

Utöver dessa förment ideella organisationer finns minst c:a femtio olika affärsdrivande företag, t ex fastighetsbolag, rederier, jättelika farmer i Sydamerika, klädesfabriker, möbelfabriker mm. Sammantaget finns Tvindorganisationer i mer än 50 länder.

Hjärtat i denna omfattande organism är - enligt Steen Højstrøm, som gästade FRI hösten 2000 - de insamlade kläderna, som aningslösa (eller lättjefulla) människor lägger i UFF:s lådor. Merparten av förtjänsten på kläderna förs via en listig ekonomisk konstruktion tillbaka till Tvindimperiet utan att bistå de människor som skulle hjälpas. Genom att bygga upp dotterorganisationerna så att de juridiskt sett är självständiga, kan dessa dessutom söka och erhålla bidrag från olika håll oberoende av om moderorganisationen är erkänt osund. Ett exempel på det är UFFIS, som genom att omvandla sig från UFF till UFFIS med en skenbart "genomskinlig" struktur lyckades få projektbidrag från SIDA via Forum Syd.

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer