Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


TVIND-RÄTTEGÅNGAR  

Den 25 april 2001 gjorde den danska polisen ett stort tillslag mot Tvind och beslagtog en mängd datorer och bokföring mm. Anledningen var misstanke om skattebrott. Tvinds datorer var dock krypterade med ett modernt program, varför danska polisen fick ett styvt jobb med att dechiffrera innehållet. Att börja med föreföll det som om de skulle misslyckas, men enligt Berlingske Tidende 8 augusti 2001 lyckades man knäcka koden och avslöja kriminell korrespondens mellan Tvinds ledare. Polisens aktion orsakade stor oreda inom Tvind: fonder upplöstes, ledare kallades till domstol och har kunnat beslås med skattebrott, amerikanska ledare har varit i Danmark för att försvara organisationen i rätten, Tvind började för första gången sälja ut egendom i Danmark osv. Vestre Landsret fastslog i en dom den 14 augusti 2001 att polisens razzia var helt lagenlig.

Mogens Amdi Petersen, Tvinds grundare och "guru" och den som håller i trådarna, fann det för gott att emigrera till Storbritannien tillsammans med två kvinnliga ledare. Dessa tre samt Poul Jørgensen, Tvinds officiella ledare och talesman, blev sen den främsta måltavlan för den danska polisen. Danskarna fick hjälp av polisen i USA, som undersökte Tvinds konton i Miami Citi Bank. Med tanke på Tvindimperiets storlek och komplexitet kom den rättsliga processen att bli mycket utdragen. UFF i Sverige gick i konkurs.

Den danske stiftaren och ledaren för UFF/Tvind anlände till danskt fängelse den 14 september 2002. Han hade då varit fängslad i USA sedan 17 februari 2002. Han och sju andra Tvind-ledare är misstänkta dels för bedrägeri genom bedrägligt förfarande med medel från “Tvinds humanitära fond“, dels för skattebrott av särskilt grov karaktär genom avgivande av felaktiga eller vilseledande upplysningar om fonden och dessutom för skattebrott av särskilt grov karaktär genom avgivande av felaktiga eller vilseledande upplysningar till personer som bidragit till fonden. Saken omfattade tills vidare ca 75 miljoner danska kronor, utbetalda från Tvinds humanitära fond.

Fredagen den 10 januari 2003 släpptes den danske Tvindledaren av Vestre Landsrett ur arresten i Holstebro efter elva månader i fängelse trots att domstolen medgav att det fanns en verklig fara för att han skulle fly utomlands. Men de påstod att de inte kunde hålla honom fängslad längre trots att han ev senare kommer att dömas till fängelse. Han släpptes mot borgen och är fortfarande anklagad för bedrägeri och trolöshet mot Tvinds humanitära fond. Tre kvinnor ur Lärargruppen kom och hämtade honom den 10 januari i en silvergrå Mercedes V8 med tonade fönster.

Målet återupptogs 5 mars 2003 och skulle fortgå med regelbundna sessioner. På grund av stort allmänintresse flyttas sessionerna till Aarhus. Alla ledare riskerar flera års fängelse.


Rättegångarna mot Tvinds ledning fortsätter i Danmark

Medan Tvinds UFF-lådor fortfarande står kvar i många kommuner pågår rättegångarna i Danmark.

I Vallentuna ledsnade dock det lokala partiet Demoex på kommunens brist på handling. Redan i januari 2003 togs beslut i kommunfullmäktige att stryka UFF som klädinsamlare från kommunens avfallsplan, men UFF-lådorna fick stå kvar. Partiet tog då saken i egna händer och "kapade" en container.

Första domen mot Tvinds enväldige ledare beräknades inte falla förrän 2005. Berlingske Tidene rapporterar dock regelbundet från rättegångarna, som pågått sedan april 2003. Med hjälp av dokument från USA fick åklagarna fram väsentliga bevis mot ledaren. Under 10 år har han och hans sambo använt mer än 20 miljoner danska kronor av Tvind-imperiets samlade förmögenhet och deras gömställe på Fisher Islands har sålts för mer än 40 miljoner dkr. Båda är anklagade för grovt skattebrott gällande 52 miljoner dkr och för förskingring av gott och väl 57 miljoner dkr. Åtta personer i Tvinds ledning är också anklagade för skattebedrägeri och förskingring ur Tvinds humanitära fond. Åklagarna hoppas få fram dokument även från Frankrike och England som skulle kunna avslöja kassaflödet i Tvind.

Flera ur Tvinds ledning drogs 2003 även inför Europadomstolen för brott mot de mänskliga rättigheterna. Fackföreningsammanslutningen CEOSL i Ecuador anklagade Tvind-ledningen för övergrepp mot fackliga ledare på en av Tvinds bananplantager.


Rättegångsförhandlingarna mot UFF/Tvinds ledare fortsätter ... och fortsätter ... och fortsätter

I maj 2005 stod Amdi Petersen inför skranket efter att ha lyssnat till förhandlingarna i två år. Han nekar till att ha haft annan roll i Tvind än rådgivarens. Tio personer som alla kände honom väl har vittnat om att Petersen, även om han inte hade någon formell ledartitel, var ledaren som ingen kunde säga emot. Petersen själv säger sig inte kunna förklara hur det kommer sig att hans gamla kamrater säger sådant i rätten. Enligt honom har Lärargruppen en platt struktur och leder sig själv genom att prata sig samman till en överenskommelse. Enligt avhoppare vi samtalat med är detta Amdi Petersens omskrivning av att han drillat Lärargruppen (som är Petersens förlängda arm, dvs UFF/Tvinds styrande, allsmäktiga ledning) att aldrig avsluta ett möte förrän samtliga närvarande accepterat Lärargruppens ståndpunkt och direktiv. Ett vanligt sätt inom destruktiva grupper att med manipulation tvinga människor till undergivenhet.

Rättegången antogs hålla på till april 2006 och hade dittills kostat 30 miljoner danska kronor. Den förmodades säkert överklagas till Landsretten och kan där dra ut ännu längre på tiden.

I början av 2006 diskuterar danska tidningar vissa långrandiga rättsfall, bland dessa Tvind-fallet, där stiftaren Mogens Amdi Petersen – tillsammans med sju medarbetare – står åtalad för bedrägeribrott (57 miljoner danska kr) och skattefusk (47 miljoner dkr). Saken går in i sitt fjärde år och dom väntas i augusti 2006. Det förväntas dock att saken överklagas till högre instans, så småningom möjligen i högsta domstolen. Till mars 2006 har saken kostat 70 miljoner danska kr. "De stora ekonomiska rättsfallen tar alldeles för lång tid, och måste framöver avvecklas långt mera effektivt", säger riksadvokaten Henning Fode till JyllandsPosten.

Den 3 maj 2006 fortsatte rättegången mot Tvind-sekten. Två åklagare inledde rättegången, som varade i två dagar. Åklagarna yrkade mellan två och fem års fängelse för åtta av UFFs/Tvinds högsta funktionärer inklusive Tvind-imperiets grundare och enväldige ledare, Mogens Amdi Petersen.

Åklagarna yrkade följande:
Amdi Petersen (minst 5 år). Poul Jørgensen, talesman (minst 5 år), Kirsten Larsen, "höger hand" (minst 4 år), Bodil Ross, fd chef för den humanitära fonden (minst 2 år), Marlene Gunst, ekonomiska ledningsgruppen (minst 3 år), Steen Byrner, fd sekreterare i humanitära fonden (minst 3 år), Christie Pipps (född Kirsten Fuglsbjerg), juridisk rådgivare (minst 3 år), Ruth Sejerøe-Olsen, ledningsgruppen (minst 3 år).

De åtalade har byggt en juridisk kuliss, sade Poul Gade, en av åklagarna. Förutom skattefifflet har de anklagade förbrutit sig mot den humanitära fondens egna paragrafer. De anklagade har använt fiktiva poster för att dölja verkligheten bakom hur de använt fondens tillgångar. Pengar som samlats in och skulle ha använts till humanitära projekt, forskning och miljöförbättring har i stället använts exempelvis till inköp av en lägenhet på Fisher Island i Miami för 440.000 dollar.
(metroXpress, Danmark 4/5-06)


Dom i Tvind-målet

HUMANAs (fd UFF) grundare Amdi Petersen och 7 andra medlemmar av Lärargruppen (Tvindrörelsens ledning), anklagades 2001 för bedrägerier i mångmiljonklassen, svindleri, skattefusk m fl brott i samband med misstankar om att deras humanitära verksamhet var en bluff samt att deras finansiella stiftelse var korrupt. Amdi Petersen jagades av amerikansk polis i USA och den 17 februari 2002 fängslades han där. Efter alla avslöjanden om Tvindrörelsen bytte man ut namnet UFF mot HUMANA i bl a Sverige - det namn som Tvindrörelsen alltid arbetat under i större delen av världen.

Den 31 augusti 2006 föll domen. Till danskarnas stora förvåning frigavs samtliga utom en av sektens "underhuggare", som fick villkorlig dom för några mindre brott.

Men historien slutar inte där - tack och lov! Domen utmättes och tillkännagavs av Byretten i Århus, men överklagades i Landsretten. Emellertid kunde man läsa i dansk press den 20 september 2006 att Byretten inte hittar Tvind-folket, som skall ställas inför Landsretten. Om det ska bli någon ny rättegång måste man hitta de anklagade, och den 24 oktober 2006 efterlyser danska polisen internationellt Mogens Amdi Petersen och hans Tvind-kolleger.

Vestre landsret startade processen den 4 januari 2007. Det beslutades då att hålla ett förberedande rättsmöte den 7 mars, även om delgivningen då inte är avslutad. Första domstolsförhandlingen planerades till mitten av augusti och man tänkte ha två möten per vecka.

Tvind har ju sedan länge anpassat sig till globaliseringen och det finns många ställen att gömma sig. Senast blev Amdi Petersen och Kirsten Larsen igenkända i Singapore.

Man har tidigare försökt lagstifta mot Tvind och liknande grupper ("særlov" av 12 juni 1996), men Högsta domstolen i Danmark fann lagen i strid med grundlagen.

Hos Tvind-imperiets många affärsområden är det dock business as usual.


Tvindrättegången i Landsretten äntligen igång igen efter att ha blivit uppskjuten på nytt

Åklagarmyndigheten vid Vestre Landsret i Danmark överklagade ju den friande domen för Mogens Amdi Petersen och sex andra personer från Tvind. Man lyckades inte fälla dem för grovt skattefusk och bedrägeri. En av de sju, Sten Byrner, dömdes dock 2006 till ett års fängelse men bara villkorligt. Men alla de anklagade utom Poul Jørgensen lyckades gå under jorden och försvinna. Endast honom lyckades man nå för delgivning. Och rättegången mot Jørgensen sköts upp, eftersom den ene av hans försvarsadvokater blev allvarligt sjuk. Efter operation räknade man med att han skulle kunna ställa upp i rättssalen, preliminärt bestämd till den den 7 november 2007, istället för 30 augusti som planerat.

Och den 7 november 2007 lyckades Vestre Landsret faktiskt få igång rättegången igen. Då gick det första av de planerade 65! förhandlingarna i rätten av stapeln. Domen den 31 augusti 2006 från "byretten" fyller 4.000 A4-sidor. Vi får se hur många sidor som tillkommer fram till september 2008, då rättegången beräknas vara avslutad. Hur domen kommer att lyda står skrivet i stjärnorna. Åklagaren vill döma Mogens Amdi Petersen och fyra av hans medhjälpare för bedrägeri och skattebrott. Men det värsta brottet - att förleda, utnyttja och kontrollera människor - kommer säkerligen ändå inte att innefattas i domen.

Statsbidrag till friskola — Tvind förlorade i Vestre Landsret den 8 januari 2008 målet om ersättning för det av Undervisningsministeriet nekade statsbidraget till Juelsminde Efterskole. Motivet för utslaget är att skolan inte var oberoende, vilket friskolelagen kräver. Därmed torde Tvind få svårigheter att få ersättning för 31 liknande skolor. Tvind skall betala rättegångskostnaderna. Tvind överklagar utslaget till Högsta domstolen, men det är osäkert om HD accepterar att pröva ärendet.

Rättegången mot Tvind i Vestre Landsret för bedrägeri och skattebrott återupptogs planenligt i september 2008. Den ende närvarande av de sju åtalade i Tvinds topp var Tvinds ekonom och andreman, Paul Jørgensen. Han ensam får nu svara för Tvinds falsarier. De andra gömmer sig fortfarande för det danska rättsväsendet, enligt de senaste uppgifterna i Mexiko, där en ny pampig byggnad, ritad av den danske arkitekten Jan Utzon, har uppförts.

Vestre Landsret letar fortfarande efter de saknade sex personer som flydde från Danmark innan man hann överklaga Byrättens friande dom, men ansåg att de har nog dokumentation för att döma Jørgensen för medverkan i de olovligheter som Steen Byrner blev dömd för - den ende i Tvind-toppen som hittills blivit dömd.

Åklagaren hade krävt minst 3 års fängelse för Jørgensen för svindel (39 miljoner kr). Förhandlingarna avslutades den 26 september, men dom mot Jørgensen skulle avkunnas tidigast den 11 december 2008.

Tvind Alert, som bevakar vad som händer med Tvindimperiet, meddelade i december 2008 att domen mot Paul Jørgensen blir offentliggjord den 20 januari 2009. Beträffande övriga sex personer i Tvinds ledningsgrupp, som efter domen 2006 flydde utomlands och håller sig gömda, finns inga nya uppgifter publicerade.

Den 20 januari 2009 blev äntligen (efter 51 rättsmöten!) en av topparna i Tvindimperiet dömd. Landsretten dömde då Tvinds mångårige talesman Poul Jørgensen till 2 1/2 års fängelse ovillkorligt för grovt bedrägeri (underslaeb af saerlig grof beskaffenhed eller medvirken hertil) och skattebrott och skall dessutom betala rättegångskostnaderna i landsretten och ¼ av kostnadrna i byretten. Anklagelserna handlar om sammanlagt ca 40 miljoner dkr, varav 15 miljoner genom systematiskt, bedrägligt förfarande försnillats av ledningen i Tvind från en fond bestående av bidrag från ett stort antal bidragsgivare under perioden 1990 - 1995.

Nu intensifieras jakten på Tvinds grundare Mogens Amdi Petersen och fyra av hans medarbetare, som sedan 2006 håller sig gömda utomlands. Man tror att de f n finns i Tvinds nybyggda internationella huvudkontor i Mexiko eller i Zimbabwe, där de hållit till förut. Dansk polis utfärdade för flera år sedan en efterlysning av personerna i Schengen-länderna och USA, där polisen ombetts hålla kvar de efterlysta personerna om de upptäcker dem på t ex en flygplats.

Dansk polis undersöker nu också möjligheterna att ta hjälp av danska diplomater i utlandet för att spåra Tvind-ledarna.

Under hela rättegångsförhandlingarna har Amdi Petersens roll som Tvinds stiftare och "gudfader" poängterats. Jørgensens försvarare har också hela tiden försökt framhäva att Jørgensen anklagas för oegentligheter utan att först höra vad de som är frånvarande har att säga i saken.

I Danmark, liksom i de flesta andra länder, finns det inget lagrum för Amdi Petersens och hans medhjälpares brott. Undantaget är Frankrike. Där finns den berömda lagen About-Picard i enlighet med vilken man kan straffa var och en som missbrukar okunnighet eller psykologisk svaghet hos en eller flera personer på ett sätt som medför allvarlig skada för dem. Att Tvinds ledare missbrukade idealismen hos unga människor som var villiga att använda en stor del av sin inkomst och nästan all sin fritid, sina personliga relationer och andra intressen för att "rädda världen" är känt men kan inte beivras. "Amdi Petersens verkliga förbrytelse är att han har förrått de [demokratiska] ideal som han ursprungligen var talesman för." skriver Friedrich Griess, ordförande i FECRIS, Féderation Européenne des Centres de Recherche et d’Information sur le Sectarisme, i "Den Nye Dialog" nr 106, dec 2006.


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer