Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


FAIR:s* FÖRSTA KONFERENS  

I oktober 2006 höll FAIR (Family Action Information Resource) sin första konferens någonsin. Konferensen hade rubriken MECHANISMS OF CONTROL: how cults exploit human weakness.

Mötet ägde rum i en f d kyrka mitt i centrala London och samlade ungefär 50 deltagare från Europa, Australien och Nordamerika. Från Sverige deltog tre personer.

Programmet upptog 15 bidrag inordnade i sex block och följda av en enda alldeles för kort diskussion.

Stephen Kent, professor från Kanada, höll titelföredraget och talade om de egenskaper som brukar vara typiska för en "guru" och om de olika stadierna i en allt hårdare psykisk styrning, som karakteriserar en manipulativ rörelse.

På förmiddagen presenterades fem gripande berättelser om anhörigfamiljers erfarenheter. Ett föredrag innehöll ett hoppingivande besked: En kvinna från Kalifornien hade lyckats "kasta ut" Narconon ur de allmänna skolorna i Kalifornien, Israel och Skottland.

Eftermiddagens sammankomst innehöll två avdelningar, en med anknytning till politik och en internationell avdelning. Eric Scheibeler från USA, som blivit ruinerad av Amway Cooperation och skrivit boken Merchants of Deception (läs om boken här) skulle ha talat om kommersiella sekter. Han var emellertid förhindrad av icke preciserade juridiska skäl att hålla sitt föredrag enligt ett brev från honom som lästes upp. I USA, "frihetens hemland på jorden", är tydligen yttrandefriheten satt på undantag.

Aleksander Dvorkin från Ryssland höll ett föredrag om akademikers inflytande på sektdebatten. Läs mer. Han avslöjade och anklagade den närvarande Eileen Barker bl a för att hon påstår att endast religionssociologer vet sanningen om nyreligiösa rörelser och att alla andra debattörer styrs av egenintresse eller förvrängda ståndpunkter. Dvorkin menade att hennes karakteristiker ligger nära sekternas egna och att dessa villigt förser henne med information. Han hävdade t ex att hon i ett brottmål mot Moon-sekten tjänstgjort som deras vittne och dessutom betalats av dem. Barkers organisation Inform har tyvärr brittiska regeringens öra. Barker bemötte kritiken med emfas, men en av deltagarna hävdade efteråt att Dvorkin hade stöd för samtliga sina påståenden.

* FRI:s motsvarighet i Storbritannien
http://www.familysurvivaltrust.org

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer