Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


SE UPP MED  
  • Överdrivet vänliga människor. Det finns få uppriktiga vänskapsförhållanden, som skapats under ett kort ögonblick. Du kan få höra att du har nominerats till veckans trevligaste person, din klädsel eller till exempel din hund uppmärksammas orimligt positivt. Vissa rörelser går så långt att de använder klart sexuella utspel i värvningssyfte.

  • En annan typ av utspel syftar till att mobilisera människors dåliga samvete eller deras skuldkänslor. - Estoniakatastrofen, HIVproblemet, hungerkatastrofer, miljökatastrofer, arbetslösheten, kriminaliteten etc. Vanligtvis finns det mycket liten koppling till den aktivitet, som värvningen syftar till.
  • Erbjudanden, som framställs som en enastående chans, som troligen inte återkommer, medförande att ett beslut måste fattas utan tillräcklig betänketid. "Inga beslut vid sittande bord" - så låter en god förhandlingsregel.

  • Erbjudanden om säljarjobb, där du förväntas köpa ett eget förråd av produkter, samt anställningar med oklara anställningsförhållanden.

  • Erbjudanden om kurser, där du måste erlägga en större avgift, som inte återbetalas om du ångrar dig. Läs det finstilta!

  • Inbjudningar till aktiviteter med otydliga mål - gratis personlighetstester, gratis måltider, samtal om "filosofi" eller liknande.

  • Kursreklam - även sådana som förmedlats av ditt företag eller av "vänner". Vissa kurser i - till exempel - personlighetsutveckling och ledarskap är inte seriösa. Framför allt saknas beredskap för att ta hand om krissituationer, som kan uppkomma i samband med starkt känslobetonade provokationer. Även välrenommerade företag och myndigheter beter sig aningslöst. Exempel på kurskoncept: FORUM, NLP, FFHF, The Secret m fl.

  • Värvningsaktiviteter på allmän plats - gågator, kollektivtrafik, i skolor etc. Det finns faktiskt fortfarande skolor, som lämnar fältet fritt för Hare Krishna, scientologerna m fl, men även universitet och högskolor är smultronställen - där finns välbegåvade ungdomar, som är inställda på att "prova något nytt", som är ganska ensamma eller åtminstone saknar ett normalt socialt nätverk.

    Skriv ut som PDF-fil


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer