Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


SAI BABA  

Gurun Sai Baba försvann till en annan värld den 24 april 2011. Vad som efter detta hänt med hans anhängare är svårt att veta. Vi hoppas förstås att ingen axlat hans mantel. Men framför allt hoppas vi att alla som skadats av hans verksamhet känner en lättnad och att de som vid hans död fortfarande tillhörde hans krets nu har funnit ett bättre liv i frihet.

Läs gärna Conny Larssons bok ”Bakom clownens mask - Sanningar, sekter och sex”. Conny var Sai Babas hängivna lärjunge under 20 år, innan han lämnade sekten.

Nedan ännu en skildring av hur en familj drabbades av Sai Babas lockelser.


Pilgrimsfamiljen - en Sai Baba-produkt

Indien-resan
Veronica Isaksson levde i 8 år med den fanatiska Sai Baba-sekten. Det började med att hon följde med sin dåvarande pojkvän på en resa till Indien. Under en månad ägnade de sig åt meditation och mantrasånger samtidigt som de utsattes för indoktrinering - något som de då inte förstod. Inte heller visste de att deras guru Sai Baba redan avslöjats som en bluff och att han anklagades för sexuella övergrepp mot pojkar.

Ett svenskt Sai Baba-kollektiv
När de kom tillbaka till Sverige hade ett Sai Baba-kollektiv med ett 20-tal personer bildats utanför Göteborg. Veronica och hennes pojkvän, som hon gift sig med, flyttade in där och engagerade sig i olika projekt, bl a startades en friskola. Villkoren i gruppen var stränga och hårt reglerade liksom de alltid är i manipulativa grupper. Det är ju en förutsättning för att ha ständig kontroll på medlemmarna. Veronica födde en son, Sebastian, och blev mer och mer tveksam till livet i kollektivet, som bl a innebar att hon knappt såg till sin man, som måste ägna all tid och kraft åt kollektivets projekt. Efter 3 år återvände de till Indien - enbart för att komma bort från livet i kollektivet.

Pilgrimsfamiljen
Tillbaka i Sai Babas krets hamnar de i en ny gemenskap, som skulle bli än värre än det svenska kollektivet. Gruppen, som kallades Pilgrimsfamiljen Maria Emanuel, leddes av en äldre tysk kvinna, Martha, som till en början var ett stöd för Veronica. Men snart styrde Martha hela gruppen med järnhand och behandlade Veronica illa. Disciplinen var stenhård - max fem timmars sömn, dålig mat, religiösa aktiviteter kunde pågå flera dygn utan uppehåll.

Veronica födde sin andra son, Johannes. Sai Baba välsignade honom omedelbart efter förlossningen och Martha utnämnde honom till Ljusets son. Samtidigt kallade hon Sebastian för Ondskans arvtagare. Både Sebastian och Veronica misshandlades av gruppens övriga medlemmar. Martha tog över Johannes helt och Veronica fick inte amma honom.

Resorna med The Pilgrim Family
Gruppen börjar nu göra resor till andra länder och Maria presenterar sig som en pånyttfödd Jungfru Maria och Johannes som en reinkarnation av Johannes Döparen. De kallar sig ”The Pilgrim Family”, de tigger och säljer cd-skivor med egna inspelningar medan de reser runt i Europa, USA och Israel.

Flykten
Men med tiden började Veronica bli medveten om nödvändigheten att göra något åt sin situation. Hon började planera en flykt. Det visade sig att en annan sektmedlem, Magnus, hade samma planer och det påskyndade beslutet. Efter åtta års umbäranden och ett liv i ett mentalt fängelse kunde Veronica återförenas med sin far. Med sig hade hon sonen Sebastian men inte Johannes, som fortfarande befann sig under Marthas ”beskydd” i USA.

Veronica kämpade i månader utan resultat för att uppbåda hjälp hos politiker och svenska myndigheter. Till sist fick hon kontakt med de amerikanska immigrationsmyndigheterna och informerade dem om att gruppen saknade uppehållstillstånd. Då fick hon hjälp av den amerikanska polisen på Hawaii, där sekten befann sig. Hon var själv i närheten när polisen hämtade hennes femårige son och överlämnade honom till sin mor.

Äntligen ett eget liv
Det har nu gått flera år sedan de dramatiska händelserna. Veronica och Magnus är ett par och alla har de fått professionell hjälp att bearbeta de traumatiska upplevelserna. De försöker nu leva ett normalt liv och njuter av friheten och att själva få bestämma över sina tankar och hur de vill forma sina liv.

Det är inte ofta som en historia som inneburit förnedring och manipulativa handlingar mot någon slutar väl. Det tillfredsställande slutet på den här historien får helt tillskrivas Veronicas egen styrka och handlingskraft.

Veronica är ännu ett bevis för att påståendet att det är svaga och osäkra människor som lockas till auktoritära och ”trygga” grupper med fasta regler är helt felaktigt - en uppfattning som många religionssociologer tyvärr lyckats sprida omkring sig. I stället är det människor med stora ambitioner, som - ofta för ”sakens skull” - är målmedvetna och tål svåra umbäranden och som ställer upp och ger allt. Men det är också de som - liksom många flyktingar - orkar resa sig igen och uträtta storverk.


Läs mer

Åter till startsidan                                           Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer