Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


UTVECKLINGEN PÅ 2000-TALET  

Efter att Utredningen hade avslutats 1998 och remissvaren hade behandlats inträffade händelser som tydde på att sekterna - i synnerhet scientologisekten - varit framgångsrika i sin lobbying.

 • 1999:
  Skatteverket moms- och skattebefriar scientologirörelsen och förklarar rörelsen vara "en allmännyttig förening utan vinstintresse"!!!

 • 2000 13 mars:
  Kammarkollegiet registrerar Scientologi-Kyrkan i Sverige som trossamfund. Inte långt därefter får de också vigselrätt.

 • 2000 1 april:
  En ny sekretesslag till scientologernas förmån träder i kraft, som fäller både Zenon Panoussis och Carina Hägg. Lagen tillkom efter påtryckningar från USA:s regering!

Ett annat exempel var de domar som slag i slag avkunnades efter Lars Engqvists beslut. Medan andra länder lyckades få igenom fällande domar på sekter och sektledare gick domarna i Sverige under 2001 åt motsatt håll.

 • 2001-03-09
  Scientologirörelsen vinner rättegången i Svea Hovrätt mot Zenon Panoussis

 • 2001-03-13
  Scientologirörelsen vinner rättegången i Jönköpings Tingsrätt mot riksdagsledamoten Carina Hägg

 • 2001-03-20
  Avhopparen Chukwuemeke Onwunata förlorar rättegången i Göteborgs Tingsrätt mot Linbusekten

Regeringens oförmåga och ovilja att ta tag i problemen som så väl hade dokumenterats i Margó Ingvardssons utredning satte sina spår och skapade ett positivt klimat för allsköns manipulativa rörelser i Sverige.


Finns det något hopp?

Vågar vi hoppas på att den ointresserade attityden så sakteliga är på väg att förbytas i engagemang?

Redan under 2004 motionerade Folkpartiet med ett förslag att regeringen skulle inrätta ett kunskapscentrum för forskning om sekter. Men som vanligt undvek man att ta ställning genom att komma med andra lösningar, som inte engagerade regeringen utan hamnade på bordet hos utbildningsväsendet, Folkhälsoinstitutet resp landstingen. Och där blev det ju ingenting gjort. 2005 kom fp med en ny motion, denna gång om straff för ”otillbörlig påverkan”. Även den nonchalerades.

Var det möjligen händelserna i Knutby som hjälpte till att förändra sektklimatet?

2006 fick en medlem i FRI svar från Per Karlsson, politiskt sakkunnig på Statsrådsberedningens brevenhet, på sin förfrågan. Utdrag ur brevet, som skrivits på uppdrag av statsminister Göran Persson:

”...Regeringen vill lyfta fram organisationer och trossamfund som främjar dialog, mångfald, demokrati och jämställdhet. Därför är ett av de krav som ställs att de organisationer och trossamfund som beviljas statliga bidrag ska dela de grundläggande värderingar som samhället vilar på.

Scientologikyrkan i Sverige har under föregående år ansökt om att bli berättigade till statligt stöd för trossamfund.

Regeringen har vid en samlad bedömning funnit att Scientologikyrkan i Sverige inte uppfyller kravet på att bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, varför ansökan avslogs.”

Det var ju en viss attitydförändring.

Under hela 2006 fram till valet undrade vi hur länge ansvariga ministrar m fl skulle bolla problemet med manipulativa rörelsers osunda verksamhet mellan sig eller till andra instanser. Skulle vi våga hoppas på Alliansen?

Efter valet 2006 kunde vi glädja oss åt att välkomna Barbro Westerholm tillbaka i riksdagen och redan i oktober 2006 var hon igång. Under hösten och sedan under 2007 droppar motionerna in till riksdagen. Det handlar om ”ett rikscentrum med uppgift att samla och bygga upp kompetens för behandling och rehabilitering av patienter som lämnat manipulativa rörelser”, om en ändring av brottsbalken ”så att otillbörlig påverkan av människors fria vilja kan straffbeläggas” och en tredje motion om en modernisering av kvacksalverilagen.

Under den allmänna motionstiden september-oktober 2008 lämnade Barbro Westerholm tillsammans med Liselott Hagberg och Lars Tysklind (alla fp) in en ny motion:

Skydd och hjälp till barn och vuxna som utsatts för manipulativt ledarskap (sekter), 2008/09:fp1082.

På grund av att inga åtgärder fortfarande vidtagits med anledning av det uppdagade behovet av kunskap och vård som framfördes i utredningen ”I God Tro” (SoU 1998:113) efterlyser och föreslår motionen:

1. En utredning för att klarlägga situationen för barn och ungdomar som växer upp i rörelser med manipulativt ledarskap

2. Inrättande av ett kunskaps- och forskningscentrum inom psykiatrin med samlad kompetens för personer som lämnat manipulativa rörelser

3. En utredning om hur arbetet kan organiseras för att förebygga att människor tar skada i manipulativa rörelser och hur man kan hjälpa dem som redan skadats

I motionen ges en detaljerad jämförelse med vad som hittills gjorts i t ex Tyskland, Belgien, Frankrike, Norge, Storbritannien och Österrike, som visar på behovet av en enhet med uppgift att arbeta med frågor som rör manipulativa rörelser.

Läs hela motionen

Intresset för manipulativa rörelser har ökat på senare år i svenska media. Läs om ”Utredningen som försvann”.


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer