Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


UTBILDNING OCH FÖRELÄSNINGAR  


Helena Löfgren, fil. kand. i psykologi, leg. psykoterapeut och beteendevetare, specialiserad inom social påverkan. Hon är utbildad vid Stockholms Universitet och Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi och fd medlem i Moonrörelsen (Familjefederationen för Världsfred och Enighet, FVE, Unification Church, CARP). Hon har i mer än 20 år drivit frågor om social påverkan, etiskt ledarskap och manipulation. Hon leder företaget Löfgrens Analys AB som vänder sig till enskilda individer, ledare inom näringsliv, offentlig sektor och religiösa samfund. Kan anlitas som föreläsare, kursledare, debattör, författare eller utredare.

Läs mer på Löfgrens Analys AB

***


Per Kornhall, Fil Dr, biolog och lärare, har ett förflutet som lärare vid Livets Ords skola i Uppsala. I sin bok ”Skapelsekonspirationen” om de kristna fundamentalisternas angrepp på evolutionsteorin skildrar han hur rörelsen för ”Intelligent Design” med hjälp av pseudovetenskap, domstolar och lobbying försöker omvandla samhället. Boken har fått idel lovord och gjort honom till en eftertraktad föreläsare i Sverige och utomlands. Han har fått Hedeniuspriset för sina avslöjanden och för att han bidragit till upplysning i vår tid.

I sin andra bok "Livets Ord - Kontroll och manipulation i Jesu namn" ger han med sin långa erfarenhet råd om hur det demokratiska samhället kan skydda sig mot försök att påverka i fundamentalistisk riktning.

Per Kornhall, som numera (2011) arbetar på Skolverket som undervisningsråd på Utvecklingsavdelningen, kommer gärna och pratar om tro och vetande och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Besök hans hemsida!

***


Se även Film om sekter

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer