Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


RÄTTEGÅNGAR  

Dömda för bedrägeri

Två kvinnor I Frankrike har lyckats med att få scientologerna dömda för manipulation och bedrägeri. Kvinnorna hade - liksom faktiskt tusentals andra - dragits in i rörelsen och övertalats att betala stora summor för värdelösa produkter och ”livsförbättrande kurser”. Den ena kvinnan hade dessutom fått sparken från sitt jobb därför att hon vägrade genomgå tester och delta i dyra kurser som hennes chef, en scientolog, krävde.

För detta har nu scientologerna fällts för bedrägeri. Drygt sex miljoner kr skall ett scientologicentrum samt en bokhandel i Paris betala i böter och sektens franske ledare, Alain Rosenberg, har dömts att betala ca 300.000 kr.

I en intervju säger Olivier Morice, en av advokaterna, att detta är ett historiskt beslut eftersom det är första gången som scientologirörelsen i Frankrike har befunnits skyldig till organiserat bedrägeri.

Den franska regeringens samordnare för att bevaka och bekämpa sekter, Georges Fenech, beklagade dock att lagen som skulle kunnat åstadkomma att scientologernas verksamhet förbjöds i Frankrike ”diskret ändrades” precis före rättegångens inledning i maj 2009 - till mångas förvåning! Nu är lagen återställd!! men domstolen var bunden att följa lagen eftersom den var i kraft när processen började.

(Detta tillvägagångssätt känns bekant. Samma sak hände i Sverige när scientologernas s k ”Bibel” plötsligt blev hemligstämplad efter att ha varit offentlig handling, vilket medförde att riksdagsledamoten Carina Hägg bötfälldes retroaktivt för att ha lämnat den då offentliga handlingen till ett bibliotek!)

Den franska domen ska förstås överklagas av scientologerna, men vi hoppas domen står fast och att det franska rättsväsendet till sist ska lyckas få bort scientologerna ur landet.

Källor: Reuters och svt.se 091027


Nya ingripanden mot scientologernas illegala verksamhet i Ryssland

I Ryssland har scientologerna registrerat mer än 50 olika organisationer under åren 2007 - 2009. Bland dem har 36 olika utredningar gjorts av Attorney General, Federal Registration Service, Federal Revenue Service och the Ministry of Internal Affairs. Undersökningarna har resulterat i 10 rättegångar runtom i Ryssland. Två av dem ledde till påföljder.

Den 5 december 2008 dömdes i Samara-provinsen chefen för en av organisationerna, I.L.Chashechnikova, till motsvarande ca 10.000 USD för illegal affärsverksamhet och verksamheten måste läggas ned. Även Dianetics Center i Samara ålades att upphöra och en förundersökning av ledarna är inledd.

Den 28 juli 2009 dömdes chefen för Narconon, P.Yu. Petrov, till två års fängelse villkorligt, för illegal affärsverksamhet i stor skala. Domen fastställdes den 16 september 2009 av en rysk hovrätt.

Ytterligare tolv scientologiorganisationer har upplösts eftersom tillstånd saknades och fyra av cheferna dömdes till böter.

Enligt rapport från Center of Religious Studies, Moskva


Tom Cruise illa ute?

Hollywoodstjärnan, som påstås vara näst högste ledare efter David Miscavige, anklagades i en rättegång mot ledarna i scientologirörelsen för trakasserier. Cruise hamnade mitt i denna batalj med den f d scientologen Peter Letterese, som den 15 juli 2008 lämnade in en stämning till Floridas södra distriktsrätt.

Letterese anklagade även Miscavige och ville att scientologisekten skulle prövas enligt USA:s ”Racketeer Influenced and Corrupt Organization law” (ungefär svindleri- eller gangsterlagen). Han hävdade att scientologer kontinuerligt trakasserat honom efter att han fördömt och kritiserat rörelsen. Bl a har en scientolog ringt hem till Lettereses advokat och när advokatens hustru svarade, presenterat sig som hennes makes manlige älskare.

Vidare stämplade Letterese scientologirörelsen som ett ”crime syndicate” och påstod att Miscavige är Tom Cruises medhjälpare vid dennes inhemska och utrikiska kampanjer och lobbying. Han har varit syndikatet behjälplig med att lägga sig till med tillgångar och gjort egna inbetalningar, som tros vara åtskilliga tiotals miljoner dollar.

Letterese anförde också klagomål mot att scientologerna använder boken Effective Sales Closing Techniques, som han äger rättigheterna till. Han hävdade att deras användning av verket i sin undervisning skadar hans intellektuella rätt till den egendom, som han köpt rättigheterna till av författarens Leslie Danes änka.

Men begäran blev enligt the New York Daily News avvisad av scientologirörelsens taleskvinna Karin Pouw, som sade:”Detta är en grundlös begäran baserad på lögner.” Pouw tog också upp Letterese´s bekymmer för sina bokrättigheter: ”Redan tidigare denna månad avslog ‘the federal Court of Appeals for the 11th Circuit’ liknande krav och intygade att vår användning av boken var i sin ordning. Mr. Letterese fick böta 266.000 dollar för sin vägran att ta fram bevis för flera beskyllningar av samma slag.”

Tom Cruise´s advokat blev tvungen att bemöta detta i en process.

Källa: San Francisco Gate, 31 juli 2008


Scientologirörelsen dömd i Danmark

Den 7 december 2002 avslutades en långdragen rättegång då scientologirörelsen i Danmark dömdes för kränkning av två TV-producenter. I januari 2003 fick scientologerna en ny stämning på halsen.

Allt började i juni 1999 då dansk TV sände en rad kritiska program om scientologirörelsen, bl a om deras s k "andliga vägledning" av barn. Efter programmet "Religion eller pengemaskine" gav scientologerna ut ett extranummer av sin tidskrift Frihed, där de påstod att producenten för programmet tillsammans med en tysk dokumentärfilmskapare hade förbindelser med Stasi. Båda blev mycket upprörda över anklagelsen och svarade med att stämma Friheds chefredaktör för förtal. De krävde ett skadestånd på en kvarts miljon danska kronor, att bli rentvådda från beskyllningen att ha samarbetat med Stasi och att scientologerna straffades för sina kränkande uttalanden.

Den danske producenten anförde bl a i Köpenhamns Byret att om det som stod i Frihed kunde dokumenteras så vore han en landsförrädare, vilket han inte är. Scientologerna medgav i rätten att det var harmen över det kritiska TV-programmet som var orsaken till de kränkande påståendena. Härvid hade man endast följt direktiven från scientologernas grundare, Hubbard, som säger: Försvara er aldrig. Angrip alltid så ber de om fred. Men det fungerade inte denna gång.

Som vanligt är vid rättegångar där scientologer är inblandade, förhalas och fördröjs förhandlingar i det längsta. I detta fall uteblev av olika skäl flera av scientologernas vittnen. Förberedelserna för rättegången tog tre år, rättegången varade i nio dagar.

Dom föll den 10 januari 2003 och innebar att Friheds chefredaktör dömdes att betala tio dagsböter, var och en på 1000 kr, 30.000 kr till var och en av de kränkta producenterna och dessutom 130.000 kr extra för att täcka en del av rättegångskostnaderna (allt i danska kronor). Dessutom skickade scientologerna omedelbart ut ett pressmeddelande där de upprepade anklagelserna om samarbete med Stasi. Hittills har scientologerna endast fällts för kränkning, denna gång hoppades man kunna fälla dem för förtal. Den som är dömd för förtal får normalt fängelsestraff.

(Källa: Kristeligt Dagblad 29/10-8/12, 11/1 2002, 14/1 2003)


RTC (Religious Technology Centre) kontra Carina Hägg den 13 mars 2001

Carina Hägg, riksdagsledamot biträdd av Bengt H Nilsson åtalades för brott mot upphovsrättslagen och målsägare var RTC eller enklare uttryckt scientologirörelsen representerad av dess VD Warren McShane med advokat Per Magnusson och bisittare Anders Refthammer.

Bland åhörarna fanns Carinas partikamrater från Värnamo och artikelförfattaren. Resten scientologer. Åklagaren hävdade brott mot upphovsrättslagen och att brottet var uppsåtligt. Man yrkade på ett begränsat skadestånd uppgående till 10.000 kr plus rättegångskostnader.

Man åberopade tidigare domar från Svea Hovrätt och citerade ofta Panoussis och berättade i detalj alla turer runt Panoussis' skrivelser som inkommit till Riksdagen - bl a att den första skrivelsen helt enkelt försvunnit och hittats ituriven en vecka senare. Man åberopade även Panoussis' brev till riksdagsledamöterna, där han uppmanat dem att offentliggöra handlingarna och använda sig av sin immunitet, då han själv troligen skulle straffas. Detta använde man sedan mot Carina och hävdade att hon borde ha vetat vad hon gav sig in på. Carina själv hävdade att hon aldrig sett just det brevet, men Riksdagens kanslist som kallats som vittne av åklagarsidan hävdade med bestämdhet att Carina även måste ha fått detta brev tillsammans med övrig dokumentation.

Man gick mycket in på copyright och det faktum att det överallt på scientlogibibeln står "all rights reserved" vilket Carina hävdade att hon inte alls funderat över. Detta borde enligt åklagaren ha varit varningsklockor för Carina. Åklagaren hävdade att det var s k kvalificerad textmassa vilken tingsrätten ej kunde bedöma då man inte fått se texten.

Den 14 november 1997 överlämnar Carina skrivelsen till Stadsbiblioteket och underrättar samtidigt journalisterna om vad hon tänker göra. Carina hävdar att hon alltid håller journalisterna underrättade om vad hon gör, och att hon ofta lämnar ut olika slags material för att hennes väljare skall veta vilka frågor hon arbetar med. Åklagaren fick Carina att tala om vilka områden hon hade ansvar för inom Riksdagen och områdena var ganska långt ifrån sektproblem, varför man uppehöll sig ett bra tag runt frågan varför hon just i detta fall var intresserad. Carina hävdade att det var framförallt barn i s k slutna rörelser som hon intresserade sig för.

Åklagaren åberopade vidare lagändringen som trädde ikraft 000401 angående sekretessbeläggning av offentliga handlingar. Många tidningsartiklar åberopades och man menade att Carina ej kunde ha undgått den debatt som pågick om scientologerna och också här borde ha reagerat vad gäller upphovsrätten. Artiklarna torde vara bevis på att Carina borde ha förstått att "bibeln" var hemligstämplad.

Man åberopade att skrifterna hade verkshöjd, vilket även fastslagits i Hovrätten.

Carinas advokat ifrågasatte detta, då ingen läst texterna och det var endast McShanes utsagor som "bevisade" verkshöjden.

McShane hade i brev till Riksdagens ledamöter bett dem stoppa spridningen och förklarat att materialet stulits och olagligen kopierats. Verkshöjden förklarades så att Ron Hubbard forskade i människans andliga natur och kom så fram till olika metoder för att förbättra sig och leva ett lyckligt liv. RTC avgör vem som får läsa texterna och för att få studera texterna måste man "donera" en viss summa för den andliga nivån.

McShane visade bilder över den rigorösa inlåsning och raffinerade datateknik man hade för att just den rätta personen skulle kunna studera dessa skrifter och inte på något sätt kunna ta dem med sig ut när han studerat färdigt. Bara det var ett spektakel i sig. Inte heller mindes hon de tidningsintervjuer hon gett angående scientologerna och att hon bl a sagt att det var fegt av regeringen att hemligstämpa bibeln. Carina fortsatte att hävda att det var viktigt att granska slutenheten i vissa rörelser. Carina ansåg vidare att kammarkansliet skulle ha den kompetens som behövdes för att kunna förklara om en offentlig handling skall hemligstämplas eller ej och att hon borde kunnat förlita sig på att det var OK att lämna ut en handling som ej hemligstämplats av kammarkansliet.

Carinas många motioner om sekter togs naturligtvis också upp.

Man menade också från åklagarsidan att minst 250 ex hade lämnats ut från kammarkansliet och att ännu flera varit och läst skrivelserna och två tidningar fått ta del av materialet. Av alla dessa exemplar hade ingen annan offentliggjort skrifterna, bara Carina. De andra hävdade man, och då framförallt tidningarna, begrep att det var brott mot upphovsrättslagen.

Vid utfrågning av Ulf Christofferson, kanslist från kammarkansliet, framkom att RTC använt advokater som varit hotfulla mot sådana som fått ut skrifterna. Rättegången handlade alltså mycket om krångliga lagar angående upphovsrätt, sekretess, copyright osv och Carina gjorde ett något förvirrat intryck, vilket vi hade hoppats skulle ha friat henne och kanske visat hennes oskuld. Hon förlitade sig helt och hållet på att det var offentlig handling.

Vad som förvånade var att RTC hade begränsat skadeståndet till 10.000 och att man på direkt fråga från Carinas advokat svarade att man inte hade för avsikt att i framtiden försöka få ytterligare skadestånd.

Domen föll i mars 2001 och Carina förlorade. Hon dömdes att betala 2.000 kr i skadestånd och rättegångskostnader där faktiskt hennes egen del var den dyraste. Totalt uppgår summan till ca 70.000 kr. Carina beslöt att vara nöjd med domen och kommer inte att överklaga. Men hon kommer med all säkerhet att fortsätta sin kamp.

(Artikelförfattarens kommentar: För övrigt var det roligt att se scientologernas förvirring över vem jag var. Man tisslade och undrade och till slut kom en scientolog fram och sa, med sitt allra soligaste leende "Jag förstår att Du är journalist". Jag förnekade detta men fortsatte att ej röja min identitet och jag hoppas att de fortfarande funderar. En annan kommentar från scientologerna var. "Även om vi förlorar målet har vi sagt till var skåpet skall stå". Man vill bara näpsa Carina helt enkelt, men hon fortsätter som förut och i TV:s Rapport hävdade hon att slutna organisationer skall granskas.)

Se även "Scientologikyrkan och lagarna"


Hovrättens dom mot Zenon Panoussis

Scientologirörelsens "moderorganisation", RTC, Religious Technology Center, som har licens på och följaktligen upphovsrätt till hela Hubbards produktion, vann i mars 2001 målet mot Zenon Panoussis även i Hovrätten. Hans skuld på 1,2 milj kr för scientologernas kostnader i Tingsrätten har nu utökats med 435.000 kr. Frågan är hur mycket svenska folket är skyldiga denne fantastiske man för hans civilkurage?

Huvudfrågan i denna dom gällde huruvida det material som Panoussis anklagats för att ha spritt till allmänheten redan varit offentliggjort eller inte. Trots att åtskilliga personer över hela världen har sett detta s k hemliga material ansåg Hovrätten liksom Tingsrätten att materialet ej varit offentliggjort. (Jfr "OT-materialet ute")

I Holland behandlade domstolen samma ärende på motsatt sätt - scientologerna förlorade. Trots Sveriges skryt och stolthet över den viktiga offentlighetsprincipen.

Hur vill scientologerna ha det egentligen? Vill de att så många som möjligt ska bli scientologer eller inte? Varför sprider de inte sin lära och missionerar som alla andra, som tror på sin religion och gör sin "bibel" offentlig, så att var och en kan köpa den i bokhandeln eller låna den på biblioteket? Har någon förresten hört talas om en författare som skriver böcker men inte vill publicera dem, bara ha upphovsrätten till dem? Det måste vara något skumt med sådana verk, eller?

Scientologerna fick nu riktigt "drag under galoscherna" och passade på att surfa på sina framgångar. Genom att bl a åberopa Sveriges regerings kritik mot att Frankrike förklarat krig mot "religious movements" lämnade de in en anmälan mot Frankrike hos the European Court of Human Rights.

I sin pressrelease sade man bl a: "The Church´s application to the European Court is therefore intended to protect not only our rights, but those of everyone". I ett av många reportage i TV om nazistiska grupper visades vid ett tillfälle händelser som utspelades vid Katedralskolan i Skara. I detta reportage poängterade Nationell Ungdom att det är "dom som ska befria Sverige". Det är häpnadsväckande att scientologerna nu deklarerar samma uppfattning om sig själva som Nationell Ungdom. Hur kan extremister göra sig till tolk för alla medborgare?

Se även "Scientologikyrkan och lagarna"

 

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer