Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


INTELLIGENT DESIGN (ID)  
- skapelsetron i nya kläder


Under rubriken "Skapelsekonspirationen - vägen mot ett fundamentalistiskt samhälle?" höll Per Kornhall i mars 2008 ett välbesökt föredrag vid ett av Vetenskap och Folkbildnings möten. Kornhall är fil dr i biologi och har nyligen gett ut boken "Skapelsekonspirationen" med underrubriken "Fundamentalisternas angrepp på utvecklingsläran".

Per KornhallID är en uppfinning av den militanta fundamentalistiska "kristna" högern (den s k Jesus-högern), som vuxit sig stark under president Bush d y. När det i flera domar slagits fast att Bibelns skapelselära inte fick läras ut i skolorna i USA som en vetenskaplig sanning, försökte man komma runt problemet genom att presentera den i ny dräkt: "Intelligent Design" - en pseudovetenskap som går ut på att det måste till en intelligent vilja för att skapa alla de komplicerade organismer och organ som naturen uppvisar. Detta ville förespråkarna skulle läras ut som en alternativ vetenskap vid sidan av den Darwinska evolutionsteorin. För något år sedan drabbades dock även ID av att skolorna i USA inte fick lära ut ID som en vetenskaplig sanning.

Tyvärr finns även i Sverige skolor där man inte gör skillnad mellan tro och vetenskap. Andreasskolan i Stockholm är ett exempel. Om debatten kring detta skrevs flera artiklar 2007 i Lärararnas Tidning, Dagens Nyheter och i FRI:s nyhetsbrev FRI-Brevet nr 2/2007. Under 2008 tar Kyrkans Tidning upp debatten den 5/6 och 31/7. Ärkebiskopen Anders Wejryd prisar där den goda relationen mellan tro och vetenskap inom den svenska trostraditionen.

Förespråkarna för ID ser däremot utvecklingsläran som ett angrepp på tron, och somliga menar att den är ogudaktig och skuld till all möjlig omoral. Den sägs "bara vara en teori" och därför inte ha något försteg före ID, vilken de också kallar teori. Inställningen bottnar - omedvetet eller avsiktligt - i okunskap om ordets betydelse. Darwins utvecklingsteori har en stor vetenskaplig teoris alla kännetecken. En sådan teori är ett logiskt sammanhängande "bygge", som på enklast tänkbara sätt sammanfattar och förklarar all, eller nästan all, känd kunskap inom området ifråga, och som kan göra korrekta förutsägelser om dittills okända fenomen. Teorin bör vara en förfining av tidigare teorier och skall vidare inte strida mot beprövad kunskap inom andra områden. Dess påståenden skall gå att kontrollera i oberoende prov.

Per Kornhall visade övertygande med statistik och logik att ID saknar dessa egenskaper och därför inte är en teori i vetenskaplig mening.

I sin bok, som han presenterade vid samma möte, säger han bl a att det är angeläget att stämma i bäcken genom att ge också svenska läsare en möjlighet att sätta sig in i vad ID handlar om, nämligen att ersätta västerlandets rationella samhälle med ett som baseras på fundamentalistisk religion. Kornhall har själv lärt ut kreationism som lärare på Livets Ords skola i Uppsala, innan hans doktorandstudier i botanik gjorde honom alltmer kritisk till Livets Ords syn på evolutionen. Han har alltså en ovanlig kompetens som forskarutbildad fackbiolog med ett förflutet som skapelsetroende Livets Ord-medlem.

Se även Per Kornhalls bok om Livets Ord
Läs också

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer