Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


NY LITTERATUR  

Se även Litteratur/Böcker/Uppsatser

"DU SKA INTE VARA EN DEL AV DEN HÄR VÄRLDEN"
En tematisk analys om barns erfarenhet av att växa upp i en sekt

Examensarbete i sociologi (kandidatexamen)
av Maria Sunnegårdh
Södertörns högskola
Institutionen för samhällsvetenskaper vt 2013

Syftet med studien var att utifrån en tematisk analys studera barns egna erfarenheter av att växa upp i en sekt. Jag ville också ta reda på hur barnen hanterar de problem som kan uppstå. Metoden som använts är datadrivet angreppssätt med utgångspunkt från tio berättelser skrivna eller berättade av före detta medlemmar i Jehovas Vittnen respektive Hare Krishna. Utifrån texterna har teman arbetats fram. Temana gäller skola, familj, fritid, välbefinnande och samhälle.

Det generella resultatet visar följande: De som växte upp inom Jehovas Vittnen upplevde utanförskap. De som växte upp inom Hare Krishna levde isolerat och beskriver bristande... Läs merTUKTAD TILL FRIHET (2014)
av Magnus Utvik

Det finns historier som är så skrämmande att de övergår ens fantasi. Magnus Utviks bok om Hans Scheike och hans kvinnor i den så kallade sexsekten är en sådan skriver förlaget.

Sommaren 1988 arrangerade Scheike och kvinnorna ett ridläger för unga flickor på sin gård i Bergslagen. Tre flickor rymde och kunde berätta om sexuella övergrepp och förnedring. Fler offer trädde fram, unga kvinnor som fått utstå...Läs merTRYGGARE KAN INGEN VARA?
Fallstudier av individuell sårbarhet hos två unga vuxna som vuxit upp i och sedan lämnat Jehovas vittnen

Examensarbete i legitimations-
grundande utbildning i kognitiv beteendeterapi
av Helena Löfgren
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, vt 2013

Syftet med studien var att utforska utvecklingen av den individuella sårbarheten i form av tidiga funktionshinder hos unga vuxna, som vuxit upp i och sedan lämnat Jehovas Vittnen.
Metoden som använts är djupintervjuer och sk skattningsinstrument, där emotionella kärnbehov ingår. Resultatet visar att de intervjuade personerna har utsatts för obevekliga normer och bestraffning, känt stor rädsla och inte fått möjlighet att vara autentiska.

Löfgren nämner den oenighet som råder mellan forskare om hur man skall se på den förändringsprocess...Läs merAVHOPPAREN - mina 20 år i scientologin (2013)
Av Robert Dam

Under mina år i scientologirörelsen hade jag hört många obehagliga saker om organisationen, om folk som hade tagits till fånga, låsts in i små rum i flera veckor, berövats sin nattsömn och blivit förhörda tills de har brutit ihop och erkänt vad som helst eller skrivit på papper och frånsagt sig möjligheten att driva rättssak mot organisationen.

Jag hade hört många historier om hjärntvätt och misshandel, men jag hade avfärdat dem som simpla påhopp från våra fiender, försök att smutskasta organisationen med hjälp av befängda lögner.

Nu blev jag rädd att allt kanske inte hade varit lögner.

Robert Dam var med i scientologirörelsen i 20 år, och hans självbiografi, som också ger en överblick över scientologins historia, har blivit mycket uppmärksammad både i hans hemland Danmark och internationellt.

Läs FRI:s recension av bokenPÅVERKAN
OCH MANIPULATION
(2013)
av Håkan Järvå
och Peter Dahlgren

Håkan Järvå är leg. psykolog med ett förflutet i Scientologikyrkan. Efter den upplevelsen beslutade han sig för att utbilda sig till psykolog för att kunna hjälpa avhoppare från totalitära organisationer tillbaka till ett värdigt liv. I Göteborg finns hans mottagning KAN - Psykologerna AB och i Stockholm driver han olika projekt tillsammans med "Hjälpkällan", en ideell hjälporganisation för personer som farit illa på grund av otillbörlig påverkan.

Håkan Järvå är medförfattare och redaktör för boken Sektsjuka som utgavs 2009. Påverkan och Manipulation har han skrivit tillsammans med Peter Dahlgren, som är författare och har en masterutbildnking i medie- och kommunikationsvetenskap.

Tillsammans har de åstadkommit...Läs merFreedomFREEDOM OF MIND (2012)
Av Steven Hassan

Detta är en reviderad, moderniserad och mognare version av Releasing the Bonds. Boken baseras på Hassans - och andras - fördjupade förståelse av hur människor påverkas, och perspektivet har därför ändrats från Mind Control och hjärntvätt till social kontroll och destruktiv påverkan. Vid ett hastigt påseende är denna bok mycket lik Releasing the Bonds, men väldigt många meningar är omformulerade med tanke på ett mjukare förfarande för att befria människor ur destruktiva sammanhang. Ett sådant handingssätt är mer respektfullt och bör därför göra rehabiliteringen lättare efter ett avhopp.Coaching COACHING och lekmannaterapi
- en modern väckelse? (2012)
Av Anne-Christine Hornborg

Anne-Christine Hornborg är professor i religionshistoria vid Lunds universitet.

Hon har sedan länge haft ögonen på vad hon på ett seminarium 2007 kallade ”icke-konfessionella sektoida organisationer”, dvs företag som - "ofta med hjälp av pseudovetenskaplig rappakalja" - säljer terapi och personlig utveckling. Nu har hon samlat sina erfarenheter i en mycket angelägen bok. Hornborg har gjort ett gediget arbete och listat ett stort antal coaching- och lekmannaföretag, varav ett tjugotal redan är väletablerade och säkerligen mycket lönsamma (företaget Resan har t ex 60 terapeuter bara i Sverige). De flesta är enligt FRI:s uppfattning en vidareutveckling av MLM-företag (MLM = Multi Level Marketing) och flera av dem har redan kvalificerat sig för att hamna på FRI:s lista över manipulativa rörelser.

Läs FRI:s recension av bokenMED STALIN SOM GUD (2011)
av Magnus Utvik

"Förförd av extremismen - tre år i en kommunistisk sekt".

Så beskriver förlaget (Norstedts) Utviks skildring av sina tre år i KPS (Kommunistiska Partiet i Sverige) på 1980-talet. KPS var ett renlärigt marxist-leninistiskt parti längst ut på vänsterkanten, som såg andra vänstersympatisörer som trotskister eller "revisionister" och var beredda att bruka väpnat våld för att införa enpartisystem i Sverige. Berättelsen visar hur lätt det är att dras med i en extremrörelse.

Magnus Utvik, född 1964, var 17 år när han gick med i KPS. 1989 debuterade han med en diktsamling och har sedan gett ut flera diktsamlingar och fyra romaner. Han är numera verksam som recensent på SVT.

Läs FRI:s recension av bokenÅter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer