Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


2008 ÅRS UTMÄRKELSE  

FRI:s pris för viktiga insatser gick år 2008 till
Barbro Westerholm

År 2007 instiftade FRI en årlig hedersutmärkelse för att uppmärksamma viktigt arbete för tankefriheten. Detta år går utmärkelsen till Barbro Westerholm. Ingen kan vara mer förtjänt än hon. Hon har genom alla år envetet arbetat för de svaga i samhället och bland annat riktat uppmärksamheten mot de problem som de manipulativa grupperna skapar. Hon är den som genom motioner i riksdagen fick till stånd den statliga utredning som mynnade ut i rapporten "I God Tro – samhället och nyandligheten". I riksdagen arbetar hon nu tillsammans med några andra folkpartister för att samhället skall stödja forskning om manipulativa grupper ur ett psykologiskt perspektiv och ta sitt ansvar för människor som drabbas av sådana grupper.

För detta arbete har det krävts envishet, mod och ärlighet. I motiveringen för utmärkelsen sägs bl a att Barbro "har på ett utomordentligt förtjänstfullt sätt arbetat för varje människas demokratiska rätt att stå fri och obunden, välja fritt och tänka själv".

Barbro Westerholm tilldelas därför 2008 års utmärkelse för sin kamp för

Individens rätt till sina egna tankar

Tidigare pristagare är:
Peter Brych (2007)


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer