Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


FECRIS  

1999 - 2013

I april 1999 samlades 250 personer från 27 organisationer i det franska parlamentet för att diskutera sektproblematiken internationellt sett. Vid mötet fastställdes bl a att det är angeläget att

 • peka ut nationella, regionala eller transnationella sekteristiska organisationer, vare sig de gömmer sig under en filosofisk eller religiös mask;
 • inte blanda ihop det andliga sökandet med destruktiva rörelsers praxis, som i stället hämmar individens sökande;
 • poängtera att gruppens religiösa eller filosofiska krav inte ger den rätt att överträda mänskliga rättigheter, lagar eller att störa den sociala stabiliteten

Franska staten bidrar till FECRIS' verksamhet. I maj 2001 antog det franska parlamentet en ny lag, som ger juridiska verktyg att beivra manipulativa metoder som påtvingar människor ett engagemang som kan bli till men eller skada för vederbörande. Lagen innebär också att sekter som varit dömda för brott kan upplösas.

I juni 2001 anordnade FECRIS ett internationellt juristmöte i Paris. Mötet resulterade i ett dokument som vidarebefordrades till Europarådet - FECRIS vill delta i skapandet av ett nytt europeiskt juridiskt samarbete.


FECRIS' krav och ambitioner:

 • Att bli officiellt erkänt och rådgivare för Europaparlamentet, Europarådet, den Europeiska säkerhetsorganisationen (OSCE) och för FN med dess organisationer och kommissioner.
 • FECRIS skall vara i kontinuerlig kontakt med EU och Europas administrativa skatte- och tullmyndigheter samt med andra internationella organisationer som har liknande mål.
 • Permanenta studiegrupper skall skapas inom de nationella parlamenten, Europaparlamentet och Europarådets Rådgivande församling. Dessa skall observera sektfenomen och, om så behövs, föreslå lagliga åtgärder.
 • Dessutom vill FECRIS förespråka en permanent europeisk organisation som - i samarbete med respektive myndigheter - i förebyggande syfte samlar information om sekter för att delge allmänheten.


I maj 2002 arrangerade FECRIS med stöd av den Katalonska regeringen ett seminarium i Barcelona om Barn i sekter. Under mötet diskuterades hur man kan skydda barn och ungdomar som på olika sätt påverkas av manipulativa rörelser. 17 talare från olika länder medverkade, av vilka några var:

 • Anne Fournier, ledamot av MILS (Mission interministérielle de Lutte contre les Sectes), ansvarig för kommunikationen med franska utbildningsministeriet.
 • Professor Georgio Gagliardi, Italien, talade om "Sexual abuse of children in cults".
 • Josep Maria Jansà, Spanien, medicinsk forskare
 • Advokat Simonetta Hornby, England
 • Advokat Turid Berger, Rädda Barnen, Norge
 • Advokat Jürgen Zillikens, vice ordf i organisationen KIDS, Tyskland


I mars 2004 hölls ett möte i Marseilles med temat HÄLSA & SEKTER (Health and Sectarian Influence). Ett antal professorer och andra experter från olika länder belyste frågan om sekters påverkan på individers psykiska hälsa. Från Sverige deltog Per och Gudrun Swartling, som förutom personlig erfarenhet har professionell kompetens som läkare, genom tjänstgöring inom psykvården och som stödpersoner för avhoppare. De höll ett mycket intressant föredrag om den psykiska ohälsan som medlemmar i Livets Ord eller andra trosrörelseförsamlingar råkar ut för när de lämnar rörelsen.

Per Swartling berättade även en del om Knutbyrörelsen och skandalerna kring den.

Bland de närvarande fanns bl a Jean-Louis Langlais, chef för MIVILUDES, en speciell myndighet i Frankrike som enbart arbetar med sektfrågor och är underordnad inrikesdepartementet samt Alexander Dvorkin från FECRIS' medlemsförening i Ryssland, där man har stora problem med Livets Ord.

I samband med mötet fick FECRIS en ny ordförande, Rosa Maria Pujol. Fru Pujol är bosatt i Barcelona där AIS, Atencion e Investigacion de Socioadicciones (FRI:s motsvarighet i Spanien ungefär) har sitt huvudkontor. Barcelona ligger i Katalonien som är en autonom del av Spanien med runt 6 miljoner invånare. Det katalanska parlamentet satsar ganska mycket på vård av avhoppare och på information om manipulativa rörelser.

Rosa Maria Pujol har tidigare arbetat politiskt och varit generalsekreterare i det katalanska ungdomsdepartementet. Hon beslutade sig för att lämna denna syssla och engagera sig i sektproblematiken som privatperson.


 1  2  3  4  5  6  7  8   Nästa>


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer