Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


Vid FECRIS´ möte i Wien i maj 2005 valde   generalförsamlingen den tidigare vice ordföranden Friedrich Griess från Österrike till ny ordförande.

Den 16 juli 2005 uppfylldes ett av FECRIS' viktigaste delmål - att få status som rådgivande organ och remissinstans till Europarådet.


Scientologer och t ex företrädare för Livets Ord-organisationer har gjort stora ansträngningar för att hindra FECRIS att få inflytande. FECRIS' medlemsorganisationer, dit bl a FRI hör, och deras grundare har anklagats för kidnappning, s k deprogramming, tvångsvård av sektoffer och för att ha drivit folk till självmord. Andra lobbyister av typ CESNUR med Massimo Introvigne och INFORM med Eileen Barker har tryckt på hotet mot religionsfriheten. Efter en noggrann utredning som gjorts i Europarådets parlament, konstaterades att anklagelserna mot FECRIS inte kunde beläggas på någon punkt.

FECRIS' ansökan godkändes av en enhällig parlamentarisk församling: "Ministerkommittén samtycker till den Rådgivande Församlingens rekommendation att bevilja FECRIS rådgivande status som deltagare i Europarådet." Hittills har FECRIS deltagit som gäster vid de möten som samlar internationella NGO-organisationer när Rådgivande Församlingen sammanträder. FECRIS har också ingått i expertgrupper och bidragit till Europaparlamentets årliga rapporter om tillståndet för de grundläggade rättigheterna inom EU. Att FECRIS med ihärdigt arbete under flera år nu gjort det möjligt att i ett större forum öppna politikers och beslutsfattares ögon för de ökande problemen med manipulation är glädjande.

I Tidningen Dagen har beslutet kritiserats. Det är beklagligt att kritiker mot FRI och FECRIS inte förstår att det vi angriper är manipulation, inte religion.


Från vad som hänt under 2005 i några av medlemsstaterna rapporterar vår representant i FECRIS här i korthet:

Några länder, exempelvis Spanien, hade ordnat med rollspel i skolor med en person som spelade ledare, en anhängare och en ny som blir rekryterad. Efteråt samlades alla och gick igenom manipuleringen och varför den hade lyckats. Vår systerförening ROS började 2005 ett liknande projekt i Sverige med stöd från Allmänna Arvsfonden. Unga skådespelare fick illustrera hur det kan gå till att bli rekryterad till en manipulativ sekt. Därefter fick publiken själva delta. När projektet avslutades 2007 hade ett stort intresse upparbetats och skolorna var intresserade av att både ta del av och betala för Forumspelarna. Forumspelen fortsätter därför i privat regi och skådespelarna tar över hela verksamheten. Vi hoppas spelen kan fungera som ett bra vaccin.

I Österrike har en undersökning visat att ungdomars intresse för sekter var generellt lågt. Flickorna var mer intresserade än pojkarna, mest av esoterism och new age men intresset avtog med åldern. Ungdomar som var nyfikna och öppna var de mest intresserade. Satanism hittar man mest bland de ungdomar som redan är problembarn (droger, alkoholism i familjen mm). I storstaden Wien var intresset för och kännedomen om manipulativa sekter större än i landsorten.

Professor Stephen Kent har rapporterat att i Kanada klarar inte de slutna sekterna av att hålla barnen kvar i rörelserna. En stor andel barn till Jehovas Vittnen, Moon-anhängare och Familjen lämnade dessa rörelser på 1980- och 90-talet. De hade mycket bristfälliga relationer till sina föräldrar. Ledarna var ibland pedofiler eller missbrukare av alkohol eller droger, alltså mycket dåliga exempel för ungdomarna. Barnen hade i vissa fall blivit tidigt övergivna av sina föräldrar och tappat kontakten med dem. De hade blivit lurade och svikna av ledaren och föräldrarna. Hårt arbete har ofta varit barnens lott, dessutom ofta våldtäkter och steriliseringar. Att växa upp i en sekt är väldigt svårt och traumatiserande.

I östra Europa är det största problemet att lärarna kan mycket litet om sekter och är sedan kommunisttiden vana att manipulera eleverna. Lärarna använder sig fortfarande av rena sektmetoder med lögner, tankekontroll, uniformer, propaganda, förtryck etc. I öst är befolkningen van vid att vara helt styrd. Många lärare dras till olika sekter och undervisar sedan ungdomarna i sektläran. Sekterna får ofta komma in i skolorna och hålla föredrag och de ordnar bl a sommarläger. Det är ett gigantiskt problem som regeringarna ställs inför.

Från Frankrikes håll menar man att vi i väst - förutom med de små sektledarna som alltid kommer att finnas (typ healers etc) - konfronteras mer och mer med stora internationella sekter. De infiltrerar det politiska livet och är en reell fara för demokratin, speciellt i de länder där de kan undvika skatter och kontroll genom att använda sig av "religionsfrihetens" mask. De enda som gör något mot dessa totalitära rörelser är små frivilliga organisationer som FRI och det räcker verkligen inte. Det borde finnas en instans i Bryssel där man enbart sysslar med lobbying mot totalitarism. Detta kanske kan bli verklighet så småningom genom FECRIS' arbete som rådgivare i Europarådet. MIVILUDES kallas den franska myndighet som har till uppgift att hålla uppsikt över sekter och bekämpa manipulation. Miviludes ordförande anser att faran med de manipulativa sekterna är större nu än 1995 då Soltempelorden orsakade 53 människors död. En anledning är att sekterna numera är mer diskret infiltrerade i samhället.

Friedrich Griess, FECRIS' ordförande, summerar så här: Många manipulativa grupper har insett att det inte är nog med mer eller mindre religiösa ideologier, däremot helt avgörande att ha politiskt inflytande och framför allt pengar. Därför måste FECRIS ägna sig både åt lobbying på politisk nivå och åt undervisning om sekter. Bland andra angelägna uppgifter för FECRIS nämner han vikten av att samarbeta med vissa forskare. FECRIS' konferenser är viktiga inte enbart för att utbyta information och lära känna nya människor med samma uppgifter som FRI utan för att vi inbördes ska kunna jämföra våra upplevelser, vår utveckling eller stagnation och ge varandra nya impulser och idéer för framtiden. Att kämpa för den individuella friheten att få tänka själv, att se våra barn växa upp med demokratiska värderingar och att försöka skydda dem mot totalitarism, det är FRI:s och FECRIS’ mål.


<Föreg  1  2  3  4  5  6  7  8   Nästa>

 

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer