Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


GRANSKNING AV LIVETS ORD, 25 ÅR  

Inför Livets Ords 25-årsdag i maj 2008 hade tidningen Dagen ett reportage, där reportern Carl-Henric Jaktlund granskade rörelsen.

Rörelsens historia dokumenteras grundligt och noggrant, men mycket kritik blir det inte - mera en framgångssaga.

Förhistorien: Sveriges evangeliska student- och gymnasierörelse (SESG) var en del av den ungkyrklighet som delvis växte fram i protest mot den liberalteologi som hade brett ut sig i akademiska kretsar. Ulf Ekman hade blivit frustrerad när flera av hans medstudenter på prästutbildningen, under inflytande av liberalteologin, blev "förnekare av tron". När SESG 1979 behövde en ny studentpräst var det således naturligt att man valde den nyligen prästvigde Ekman.

Vid en studieresa till USA träffade han pastorn Kenneth Hagin. Där fick han höra stark förkunnelse om att "det övernaturliga livet som syns i evangelierna och Apostlagärningarna är en verklighet även i modern tid". Ekman inledde därefter sin kamp mot vad han kallade den "liberalteknologiska förnekelseteologin" genom att anordna bibelstudium av karismatiskt snitt, och han fick se studentgruppen ständigt växa i antal. "Människor blev frälsta, det bads för sjuka och talades i tungor" skriver Jaktlund.

(Per Kornhall, som var med redan den första tiden och senare blev lärare på Livets Ords skola i Uppsala, beskriver sin upplevelse av sammankomsterna på ett annat sätt:

"Vi var en samling vettvillingar. Vi hade s k bönesamlingar där man träffades en kväll i veckan och där det inte pratades ett enda ord på förståeligt språk. Under två timmars tid skrek människor i tungotal och sedan gick vi hem.")

Så snart tjänsten som studentpräst tagit slut 1981 tillbringade Ekman ett år med studier på Rhema Bible Training Center, Hagins bibelskola. Kritiker hemma i Sverige tyckte att Ekman importerade framgångsteologi från USA medan de positiva tog till sig benämningen trosförkunnelsen (trosrörelsen). Efter återkommande välbesökta möten på olika platser i Uppsala på torsdagskvällarna startade bibelskolan med 200 elever i första kullen år 1983.

En elev i den första årskullen har berättat hur hon såg fram emot starten av bibelskolan men fick en chock första dagen: "Det kändes nästan som en andlig våldtäkt". Hon kämpade vidare i sex-sju månader och slutade sedan. "Visste inte om jag gjorde rätt och enligt Guds vilja, men var tvungen eftersom jag mådde så dåligt." Avhopparen "Peter" hade liknande erfarenheter: "Jag vilade aldrig i Gud, utan var alltid attackerad av Satan." Dessa två avhoppare citeras utförligt i Dagen. Jaktlund nämner däremot inte, att några år senare, 1987, skulle ett tiotal personer lämna Livets Ord nästan samtidigt med viss uppståndelse som följd. Dåvarande ärkebiskopen Bertil Werkström insåg att många blivit allvarligt skadade och gav prästen Lester Wikström i uppdrag att leda ett projekt kallat RI där R:et stod för Rådgivning och I:et för Information om trosförkunnelsen vid Livets Ord. Per och Gudrun Swartlings rapport i Läkartidningen (nr 24 1991) om självmordstankar och ökat behov av psykiatrisk hjälp hos f d Livets Ord-anhängare nämns inte heller; bara att dagspressen talar om hjärntvätt och självmord.

Den 26 juli 1987 sändes i radions P1 programmet "Livets Ord - hot eller tillflyktsort?" Samma dag hade den nya kyrkobyggnaden i Uppsala med 5.000 platser invigts. Programmet föreföll då vara ganska objektivt, men med facit i hand skulle man önska att man fått höra fler varnande och kritiska röster. Ekman själv var inte med, han hade "ännu en gång avböjt samtal med riksradions religionsredaktion."

Men vid sidan om den intensiva debatten i kristen press började den sekulära pressen rapportera mer och mer. I den senare ifrågasatte man bl a vart pengarna från den stora omsättningen (20 miljoner 1985) egentligen tar vägen. Svenska Dagbladet kallade Ekman för "Guds kapitalist". Expressen gjorde en mycket negativ artikelserie skriven av en journalist som gått bibelskolan under falskt namn.

En fortsättning på "sagan" är hur skickligt Ulf Ekman lyckas bli mer och mer accepterad i olika sammanhang. Personer som tidigare varit kraftigt negativa intar en mer försonlig hållning, Hans Lindholm från Lötenkyrkan i Uppsala, pingstpastorn Jack-Tommy Ardenfors, Stanley Sjöberg från Citykyrkan m fl. Programmet "Skytte" i TV 1991 gjorde även svenska folket mer positivt till rörelsen, säger Ulf Ekman själv: "Hatet försvann." Skytte var definitivt inte tillräckligt påläst och skicklig för att kunna ge Ekman en match. Han var ett lätt byte för demagogen Ekman och alltför imponerad över de stora skaror som kom till Livets Ords gudstjänster.

En stor händelse i Ekmans ekumeniska strävanden blev den katolske biskopen Anders Arborelius medverkan i en samtalskväll på scenen i Livets Ords kyrka 2006. Vidare talade Ekman för första gången på pingströrelsens årliga konferens 2007, den s k Nyhemsveckan, och ska så göra även 2008, vilket många pingstvänner opponerar mot.

Om FRI skriver Jaktlund: "Föreningen Rädda Individen som tidigare beskrivit församlingen som en manipulativ sekt drar sig för att revidera den åsikten, man önskar se mer tydliga bevis för en sund utveckling först." Jaktlund intervjuade FRI:s ordförande, Staffan Rosander. "De samtal, brev och mejl som vi på FRI tar emot handlar fortfarande ofta om Livets Ord och Trosrörelsen."

Karl-Erik Nylund citeras också. Han anser att Livets Ord bör göra upp med sitt förflutna, vilket vi instämmer i till 100 %.

En källa till information är Per Kornhalls hemsida. Kornhall har många skäl att hålla rörelsen under viss uppsikt.

(Saxat ur redaktörens, Ingrid Rost, redovisning av Dagens artikelserie i FRI:s nyhetsbrev 2008/2)


Åter till startsidan
                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer