Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


NÄTVERK AV TERAPEUTER  

Behöver du professionellt samtalsstöd?

På initiativ av Helena Löfgren samlades på FRI ett antal terapeuter med erfarenhet av patienter som utsatts för manipulation. Några av terapeuterna hade även själva blivit utsatta för manipulation. Avsikten med mötet var att utbyta erfarenheter och bilda ett nätverk. Vi hoppas detta nätverk kommer att kunna ge dem som farit illa adekvat hjälp.

Helena Löfgren är leg. psykoterapeut och beteendevetare, specialiserad inom social påverkan. Hon jobbar med kognitiv beteendeterapi (KBT) både inom Landstinget och privat. Hon är utbildad vid Stockholms Universitet och Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Kognitiv beteendeterapi är en av Socialstyrelsen godkänd utbildningsform för legitimation av psykoterapeuter. Hon är själv en av terapeuterna som ingår i nätverket och har även egen erfarenhet av systematisk manipulation genom två års medlemskap i den sk Moonrörelsen (Unification Church eller Familjefederationen för världsfred och enighet). Läs mer på Helenas hemsida där uppgift finns hur man får kontakt med henne.

Vill Du ha kontakt med någon av de övriga terapeuterna i nätverket? Maila då till tankefrihet@home.se.

Behöver Du ett ekonomiskt bidrag för behandlingen? Då kan Du göra en ansökan hos FRI:s Terapifond. Läs först villkoren i Terapifondens stadgar, § 5. Ansökan skickas till

Terapifondens ledningsgrupp
Stiftelsen FRI
c/o Rosander
Klingspors väg 4
186 42 VALLENTUNA

Din ansökan bör innehålla namn, adress, personnummer och litet om bakgrunden till att Du behöver samtalsterapi samt en behandlingsplan som upprättats tillsammans med Din terapeut.

Åter till startsidan                                             Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer