Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


SAMTALSSTÖD  

Behöver Du råd, information, stöd?

Adress, mailadress och telefonnummer
hittar Du här.


FRI försöker ge ”första hjälpen” till dem som lämnat eller är på väg att lämna en manipulativ rörelse och befinner sig i kris eller bara behöver råd och någon att prata med. Många som sökt hjälp inom vården har mött okunskap och tvivel på det man haft att berätta. Ett sådant mottagande kan kännas jobbigt eller t o m som ännu en kränkning.

På FRI:s jourtelefon kan Du få råd och namn på en kontaktperson, som är insatt i vilka problem som kan uppstå i Din situation.

Under våren 2008 bildades i samarbete med FRI också ett nätverk av terapeuter, som har erfarenhet av att behandla klienter med en bakgrund i ett manipulativt sammanhang. Behöver Du professionell hjälp kan vi förmedla kontakten med någon av dessa. Terapin är inte kostnadsfri, men man kan ansöka om bidrag från FRI:s Terapifond. Villkoret för ett sådant bidrag är att man inte lyckats få bidag ur allmänna medel.

Åter till startsidan                                             Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer