Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


OPERATION BARNFRID - INLÄGG AV BO  

I anknytning till utgivningen av Charlotte Esséns bok SEKTBARN kunde man i Mariefreds lokaltidning läsa ett inlägg av Lena Nyberg, Barnombudsman. Hon vill ha en nationell kraftsamling mot det våld och förtryck som vissa barn utsätts för i Sverige och vill kalla den Operation barnfrid. Möjligen finns BO:s upprop i många fler landsortstidningar, vilket vore bra och verkligen är på sin plats efter de avslöjanden som Essén gjort i sin bok.

Några av påpekandena som BO anför är:

Föräldrar är de viktigaste personerna i ett barns liv, men när de inte finns eller inte fungerar, måste skyddsnätet fungera, dvs mödravård, barnavårdscentraler, förskola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, skola och elevhälsovård.

Tyvärr vet vi att kunskapen och engagemanget inom dessa områden har stora brister, och BO föreslår nu en satsning på mer information och särskilda rutiner exempelvis i polisutredningar och vid riskbedömningar.

  • Varje skola ska ha en likabehandlingsplan, som ska genomsyra hela skolans arbetssätt och attityder. Planen ska innefatta alla barn oavsett bakgrund och religion.
  • Skolledare och lärare bör ha så mycket kunskap om vad skolans värdegrund innebär så att de ser till att alla barn får ingå i en gemenskap.
  • Barn som lever i slutna grupper måste ha samma form av stöd, skydd och rättigheter som andra och det måste alla vuxna kring barnen våga se och ställa upp på.
  • Det behövs civilkurage att våga säga ifrån när en förälders privata övertygelse går ut över barnens rätt till kunskap, gemenskap och trygghet.
  • Barn bör inte få uteslutas eller isoleras från det som samhället angett som norm t ex genom att inte få vara med i simundervisnig eller tvingas gå ut när födelsedagar ska firas i klassrummet

BO sätter också ljuset på att ibland tillåts i religionens namn eller inom slutna sekter sådant som är olagligt, vilket vi aldrig får acceptera. De som förespråkar ”kärleksfull” aga uppmanar faktiskt till lagbrott. Religionsfrihet innebär ju också en rätt att inte kränkas på grund av sin religionstillhörighet. Det bör också vara skolans ansvar att varje elev känner till sina egna mänskliga rättigheter.

BO vill att skolhälsovården stärks och att tillgången till både kuratorer, psykologer och specialistkompetens regleras i den nya skollagen och att personalens utbildning fördjupas för att upptäcka barns behov i tid.

BO åberopar utredningen "I God Tro - samhället och nyandligheten", som kom för 12 år sedan med förslaget att inrätta ett nationellt kunskapscenter. Hon anser att det är dags att göra detta nu.


Åter till startsidan                                             Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer