Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


  BARNS PSYKISKA OHÄLSA -  
SOCIALSTYRELSENS KRITIK

Barn som mår dåligt
Kommuner och landsting har kritiserats för att de inte ser till att de vårdansvariga - barnhälsovård, förskola, skolhälsovård och skola - har en systematisk strategi för att tidigt upptäcka barns psykiska ohälsa. Den kartläggning som Socialstyrelsen publicerat visar att de vårdansvariga inte samverkar med andra och saknar kompetens och kunskap.

Lars Hellgren, chef för Nationellt utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa vid Socialstyrelsen, har tillsammans med tre övriga experter i en artikel i DN redogjort för resultatet av en kartläggning de gjort baserad på ca 2000 enkäter.

Många barn med psykisk ohälsa får otillräcklig hjälp därför att deras behov inte upptäcks, konstaterar gruppen. Barn som är ledsna, oroliga, eller har beteenden som borde uppmärksammas och barn som växer upp under svåra förhållanden upptäcks inte i tid, och barnen riskerar därför att utveckla psykisk ohälsa. Förebyggande och tidiga stöd- och behandlingsinsatser borde kunna presteras.

I första hand är det den uppsjö av olika metoder som används, bristen på tydliga uppdrag inom de olika verksamheterna samt bristen på samverkan mellan verksamheterna som kritiseras. Socialstyrelsen beskriver den ordning som råder idag som att ”oreda präglar insatserna mot barns psykiska ohälsa” och poängterar att det är viktigt att alla enheter vet vilka metoder som ska användas och att alla i hela landet använder samma metoder. Ett tydligt uppdrag måste finnas. Inom barnhälsovården används t ex inte de metoder för tidig upptäckt som faktiskt finns.

Socialstyrelsen avslutar kritiken med att kräva att uppdragen som ges till de olika verksamheterna förtydligas och påpekar att det är en ”rättvisefråga att barn och deras föräldrar får tillgång till verkningsfulla metoder oavsett var man bor i landet.”

Åter till startsidan                                             Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer