Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


KOMMUNERNA TROTSAR BARNKONVENTIONEN  

BO skärper tonen.

I en artikel i DN:s nätupplaga är Lena Nyberg, Barnombudsman, starkt kritisk mot kommunernas sätt att inte respektera barns och ungdomars rättigheter och mot hur de handskas med FN:s barnkonvention. Hon pekar på mängder av områden där ett stort antal kommuner nonchalerar sina skyldigheter.

Några exempel:

  • I 45 % av kommunerna har barn och unga inget eller nästan inget inflytande över socialtjänstens individ- och familjeomsorg.
  • I 28 % av kommunerna har barn och unga inget eller nästan inget inflytande över skolan!
  • I 81 % av kommunerna har barn och unga inget eller nästan inget inflytande över samhällsplaneringen.

Hon konstaterar att i fyra kommuner av fem har alltså barn och unga inget inflytande över till exempel kommunikationer och annan stadsplanering, trots att de är beroende av trygghet och säkerhet och har rätt till en stimulerande fritid. 31 % av kommunernas handikappråd har dessutom över huvud taget inte behandlat några barnfrågor! Dessa kommuners handikappråd får en svidande kritik av BO.

Barnperspektivet ska finnas med i alla beslut som berör barn och unga, säger BO. Men i den kommunala verksamheten tycks barns och ungas synpunkter inte vara tillräckligt viktiga. Men BO poängterar att barnens bästa alltid skall komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

I Sverige tror vi att vi är ett föregångsland när det gäller barnkonventionen. Lena Nyberg har visat på att det tyvärr inte är så. Barnperspektivet glöms bort i samhällsplaneringen.

Hon redogör i artikeln också för det utvecklingsarbete som bedrivs i vissa kommuner för att låta barn och unga komma till tals och tycker det är positivt. Men hon tycker också att utvecklingen framåt inte går tillräckligt fort. ”Tempot och ambitionen måste höjas” är hennes slutreplik.

Lena Nyberg lämnade tjänsten som BO i november 2008. Vi hoppas hennes efterträdare, Fredrik Malmberg, är lika klok och engagerad.

Åter till startsidan                                             Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer