Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


BARNEN FAR ILLA I FADERSHUSET  

Den bibelbaserade gruppen Fadershuset köpte och lät i mars 2007 riva Ungdomshuset på Jagtvejen 69 i Köpenhamn. Gruppen fick dock svårigheter att förverkliga sina planer på att etablera ett centrum för sin rörelse på tomten. Byggfirmor ratade projektet, och tomten belamrades med sopor och bråte. Råttor och andra besvärligheter rapporterades.

I april 2008 blev Fadershuset föremål för stark kritik i Danmarks Radio. Detta följdes upp den 15 juni i DR:s 21 Søndag. Då rapporterades om att föreningen Børns Vilkår kontaktat de sociala myndigheterna i sex olika kommuner om misstänkt vanvård av 44 barn i 14 familjer som har anknytning till frikyrkan.

Tidigare medlemmar i Fadershuset är bekymrade över hur barnen har det i frikyrkan. Fadershuset kräver att våld används som uppfostringsmedel, vilket är olagligt. Barnen lämnas mycket åt sig själva eller passas av andra mycket unga barn. Föräldrarna ska istället arbeta riktigt mycket för Fadershuset, så att de i stort sett aldrig är hemma, berättade ledaren av rådgivningsfunktionen i Børns Vilkår, Bente Boserup.

Fadershusets uppfostringsfilosofi är att barn är födda onda, och att det onda ska avlägsnas genom att man driver ut det onda. Föräldrarna får lära sig hur de ska slå sina barn. "Det är bäst att slå barnen med redskap så att barnen inte blir rädda för händer ... Enligt de upplysningar vi har fått blir barnen utsatta både för våld och vanvård" skriver Børns Vilkår till kommunerna.

Kirsten Ketscher, professor i socialrätt, ser allvarligt på anklagelserna: "Det framgår att man önskar att få makt över barnen ... och ge dem en uppsättning normer som de blir indoktrinerade att anamma ... och att detta sker med hjälp av medel som man inte kan acceptera, t ex att man slår dem."

Källa: Berlingske Tidende 080615

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer