Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


LAGFÖRSLAG OM OTILLBÖRLIG PÅVERKAN  

Dags att införa lag om otillbörlig påverkan anser fem personer, som undertecknat en artikel i NSD (Norrländska Socialdemokraten) den 13 oktober 2006. Ginger Bromfalk, Gunnar Fogelvik, Mats Karström, Heide Krönlein och Eva Stina Sandling kämpar för sitt samhälle Vuollerim i Norrland, där stiftelsen Verklighetens Center har infiltrerat bygden med tragiska konsekvenser.

Här är deras debattinlägg:

Utredningen "I god tro - samhället och nyandligheten" 1998, ledde inte till någon ny lagstiftning. Sedan dess har flera allvarliga fall av manipulation uppdagats.
Hösten 2005 väckte folkpartiet och miljöpartiet frågan om straff för "otillbörlig påverkan". Folkpartiet motionerade även 2004 med förslag att regeringen bör inrätta ett kunskapscentrum för forskning om sekter. Men förra ordföranden i socialutskottet, Gunilla Wahlén (v) tycker att kunskapen i stället ska finnas på alla universitets- och socionomutbildningar och bollade frågan till Folkhälsoinstitutet. Vård- och omsorgsministern Ylva Johansson lade ansvaret på landstingen och ansvariga läkare inom psykiatrin.

Håller frågan på att förvandlas till ett nutida samhällsfenomen som ingen vill "ta i"? Strävan efter "hållbar utveckling" skriver många under på. Men hur ska den enskilda individen skyddas och garanteras hållbarhet när företag och rörelser saluför mentala produkter utan några som helst krav på varudeklaration eller kvalitetssäkring? Hantverkskunnande värderades högt en gång i tiden; manipulativ förmåga får aldrig bli en merit att lägga till CV:n i ett framtida samhälle. Oetisk verksamhet som bygger på systematisk påverkan måste diskuteras öppet; de negativa följderna av manipulation är alltför allvarliga för att inte uppmärksammas.

Vi uppmanar riks- , läns-, landstings- och kommunpolitiker: arbeta för genomförandet av lagförslaget otillbörlig påverkan - en straffbeläggning av otillbörlig kontroll av människor.


Åter till startsidan                                             Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer