Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


SCIENTOLOGERNA FÖRSÖKTE VÄRVA BARN  
TILL SINA FÖRSKOLOR

I en nyhetssändning på TV 060223 avslöjades scientologernas försök att värva barn till sin förskola Tärnan i Rågsved. De hade delat ut flygblad till hushållen däromkring. TV hade inviterat Barbro Westerholm (läkare, fd chef för Socialstyrelsen och riksdagsledamot för Folkpartiet), Thomas Persson (direktör på Utbildningsförvaltningen i Stockholm) samt Maj Tapper (representant för scientologernas organisation Applied Scholastics).

Maj Tapper förnekade att förskolan har någon anknytning till scientologirörelsen förutom att den har L Ron Hubbards tillstånd att gratis! använda hans studieteknik. Hubbard är scientologisektens grundare och enväldige ideolog - visserligen numera död, men ingen levande person har tillstånd att (gratis eller mot avgift) ändra ett enda ord i hans direktiv.

Maj Tapper känner förmodligen inte till att scientologernas egen propagandaskrift "What is scientology" innehåller en lista över scientologirörelsens alla underorganisationer i hela världen. Där hittar man Applied Scholastics med huvudsäte i Los Angeles. Lokalkontoret för Europa ligger i Köpenhamn eller har möjligen flyttat med till Bryssel. Det är visserligen känt att lögner gentemot utomstående är helt OK för de flesta manipulativa sekter bara de inte skadar rörelsen. Men det är också ett känt fenomen att sektmedlemmar på låg nivå inte ens har tillgång till samma information om rörelsen som utomstående har, utan serverar den "sanning" som närmaste överordnad har vidarebefordrat ska gälla.

Övriga förskolor i Stockholm som drivs av scientologer är Måsen och Albatross.

Direktör Persson visste att Applied Scholastics var huvudman för Tärnan. Frågan är om han kände till deras anknytning till scientologerna. Kanske han visste det också, men regelverken för Skolverket och övriga s k kontrollmyndigheter är så fyndigt gjorda att det alltid finns något kryphål som man kan ta skydd i för att undvika besvärligheter.


Åter till startsidan                                             Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer