Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


SCIENTOLOGIRÖRELSEN DÖMD I DANMARK  

Den 7 december 2002 avslutades en långdragen rättegång då scientologirörelsen i Danmark dömdes för kränkning av två TV-producenter. I januari 2003 fick scientologerna en ny stämning på halsen.

Allt började i juni 1999 då dansk TV sände en rad kritiska program om scientologirörelsen, bl a om deras s k “andliga vägledning“ av barn. Efter programmet “Religion eller pengemaskine“ gav scientologerna ut ett extranummer av sin tidskrift Frihed, där de påstod att producenten för programmet tillsammans med en tysk dokumentärfilmskapare hade förbindelser med Stasi. Båda blev mycket upprörda över anklagelsen och svarade med att stämma Friheds chefredaktör för förtal. De krävde ett skadestånd på en kvarts miljon danska kronor, att bli rentvådda från beskyllningen att ha samarbetat med Stasi och att scientologerna straffades för sina kränkande uttalanden.

Den danske producenten anförde bl a i Köpenhamns Byret att om det som stod i Frihed kunde dokumenteras så vore han en landsförrädare, vilket han inte är. Scientologerna medgav i rätten att det var harmen över det kritiska TV-programmet som var orsaken till de kränkande påståendena. Härvid hade man endast följt direktiven från scientologernas grundare, Hubbard, som säger: Försvara er aldrig. Angrip alltid så ber de om fred. Men det fungerade inte denna gång.

Som vanligt är vid rättegångar där scientologer är inblandade, förhalas och fördröjs förhandlingar i det längsta. I detta fall uteblev av olika skäl flera av scientologernas vittnen. Förberedelserna för rättegången tog tre år, rättegången varade i nio dagar.

Dom föll den 10 januari 2003 och innebar att Friheds chefredaktör dömdes att betala tio dagsböter, var och en på 1000 kr, 30.000 kr till var och en av de kränkta producenterna och dessutom 130.000 kr extra för att täcka en del av rättegångskostnaderna (allt i danska kronor). Dessutom skickade scientologerna omedelbart ut ett pressmeddelande där de upprepade anklagelserna om samarbete med Stasi. Hittills har scientologerna endast fällts för kränkning, denna gång hoppas man kunna fälla dem för förtal. Den som är dömd för förtal får normalt fängelsestraff.

(Källa: Kristeligt Dagblad 29/10-8/12, 11/1 2002, 14/1 2003)


Åter till startsidan                                             Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer