Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


NARCONON  

Narconons första behandlingshem i Sverige startades i Haninge kommun 1972. Senare öppnade man ett hem i Vårby i Huddinge och ett i Eslöv och man har också haft ett i Knutby! Så gott som alla kommuner där Narconon har velat etablera sig har sagt nej, men på något sätt har de lyckats få länsstyrelsernas tillstånd. Liksom alla frontorganisationer inom scientologirörelsen kontrolleras Narconon från scientologernas huvudorgan i Los Angeles.

Narconon och deras verksamhet har under alla år kritiserats och livligt debatterats i Sverige. Trots detta är det fortfarande många som inte vet att det är scientologerna som driver Narconon och bestämmer allt i detalj.

Utmärkande för sektens agerande är deras propaganda, fylld av ibland helt omöjliga påståenden. 1998 publicerade scientologerna en artikel om Sverige och drogerna i sin skrift Scientology News. Man påstod där att

  • svenskarnas bruk av LSD hade ökat med 189 % och heroin med 300 %
  • i Sverige dog en person av en överdos var nionde minut (vilket skulle betyda att
    58.400 svenskar dör varje år av en överdos!)
  • Narconons program i Sverige var det mest framgångsrika i hela världen
  • Narconon hade 12 behandlingshem i Sverige (har det någonsin funnits fler än 3?)

Narconon mottog enligt uppgift mellan 5 och 15 miljoner SEK per år i statliga/kommunala bidrag!

Scientologernas grundare, L Ron Hubbard, har i ett dokument uttryckt sin glädje över att ”endast scientologer kan klara sig i ett kärnvapenkrig” - Narconons fantastiska behandling driver nämligen ut alla gifter ur kroppen, inklusive kemiska stridsmedel och radioaktivitet!!

1998 gick dock scientologerna för långt. Då avslöjar Aftonbladet med braskande löpsedlar att Kungen och Silvia utnyttjats i en propagandafilm om Narconon. Scientologerna påstod att Kungen stödjer Narconons verksamhet och i filmen förekommer bilder på kungaparet inifrån slottet, som ingen vet hur de kommit över. Hovet förnekar att de över huvud taget yttrat sig eller tillfrågats och förbjuder omedelbart scientologerna att sprida filmen, men den har redan distribuerats till de flesta länder. Hur detta hanterades sedan vet vi inte. Men troligt är att filmen visats över hela världen och bidragit till scientologernas kassa och Narconons popularitet.

I Sverige köper många kommuner Narconons tjänster, under 00-talet betalade t ex Landskrona kommun ca 500.000 kr. Eslövs kommun betalade under samma tid över 1,5 miljon till scientologernas frontorganisationer. Det mesta gick förmodligen till Narconon.

Folke Sjöqvist, professor i farmakologi, dömer ut Narconons behandling. Han har på uppdrag av Socialstyrelsen gjort en grundlig undersökning av deras metoder och säger att läkare i Sverige ”under inga omständigheter bör tillåta, än mindre uppmana att medverka i eller övervaka behandlingen” och att metoderna borde vara förbjudna.

Narconons påtryckningar


Åter till startsidan                                             Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer