Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


GUDRUN och PER SWARTLING  
FÅR FRI:S FRIHETSPRIS

År 2007 instiftade FRI en årlig hedersutmärkelse för att uppmärksamma viktigt arbete för tankefriheten. År 2012 går utmärkelsen till två personer med motiveringen:

Gudrun och Per Swartling

har under decennier tagit emot och lyssnat till många före detta medlemmar av olika sekter. De har osjälviskt upplåtit sitt hem till avhoppare för att kunna hjälpa dem att stå på egna ben med egen vilja och fatta egna beslut.

De har med egen forskning om sektrelaterade psykiska problem som grund, representerat Sverige vid internationella konferenser.

Detta arbete skulle inte varit möjligt utan mod och civilkurage samt en aldrig sinande tro på människans självklara rätt att få stå fri och obunden, välja fritt och tänka själv. För detta arbete kan Gudrun och Per Swartling inte nog tackas.

Gudrun och Per Swartling tilldelas därför Stiftelsen FRI:s pris 2012 för viktiga insatser för människors frihet.

Tidigare pristagare är:
Peter Brych (2007)
Barbro Westerholm (2008)
Charlotte Essén (2009)
Margó Ingvardsson (2010)
Harriet Svenhard och Olov Wall (2011)


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer